Curiositats

11.04.2019 | 04:00

La veu és la nostra carta de presentació i diu molt de cada persona. Al seu voltant hi ha moltes curiositats.Veus atractives: Hi ha estudis que correlacionen de manera positiva l'atractiu facial i vocal. Les dones maques tenen veus atractives.

Per seduir: Les persones se senten atretes per veus similars perquè fa que se sentin del mateix grup social.

Professions: Els professors, els monitors de gimnàs i els caps d'empresa solen tenir més problemes de veu.

Cantar: El cant té un efecte positiu i retarda l'envelliment de la veu. Per tant la veu dels cantants roman més estable amb els anys que en els no cantants.

Amb tacons: Cantar amb tacons pot alterar el tracte vocal a causa de la posició del cap i del coll, segons un estudi fet amb cantants.

Flamenc: Els cantants de flamenc estan més exposats a factors de risc com la fatiga vocal, la deshidratació de la mucosa, el fonotrauma i la rigidesa muscular.

Promoció: Els captadors de personal valoren més un discurs que un text a l'hora de contractar un treballador.