Referents
Editorial

Referents

08.04.2021 | 04:00

Avui, 8 d'abril, se celebra el Dia del Neurocirurgià. L'Hospital Universitari MútuaTerrassa té un equip de set neurocirurgians i dos metges interns residents. És una de les especialitats que donen més prestigi al centre hospitalari terrassenc des del 1988. De fet, aquest equip dona cobertura a una població de més d'1,2 milions de persones (de Terrassa a Puigcerdà), incloent-hi totes les urgències que se'n derivin. En aquests moments, la tecnologia ha irromput amb força, ja que permet dibuixar veritables mapes del cervell a l'hora d'operar. Dins de la tecnologia, els neurocirurgians compten amb sistemes robòtics que els ajuden a tractar determinades epilèpsies (una malaltia que es produeix per una activitat anormal del cervell). Aquest és un dels exemples del potencial que hi ha a la ciutat en l'àmbit de la salut. La innovació i la tecnologia estan convertint un equip que ja tenia una àmplia experiència i prestigi en un referent d'una especialitat que tracta un òrgan tan important com el cervell.

Revifar la demanda

Diari de Terrassa posava en evidència la situació delicada que estan passant les escoles bressol públiques i privades a causa de la baixa natalitat i de la pandèmia. En aquest curs, s'han perdut 400 matrícules i cinc centres privats han hagut de tancar portes per falta de sol·licituds. Aleshores, ja avançàvem que la regidoria d'Educació estudiava mesures per reactivar la demanda. Ahir, es va saber que l'Ajuntament de Terrassa ha modificat enguany el mapa de zones escolars per a la franja de 0 a 3 anys, passant de quatre zones a dues. D'aquesta manera, el Consistori pretén ampliar la possibilitat de tria de les famílies en funció dels seus paràmetres de conciliació, del projecte educatiu de centre que els resulti més atractiu o del factor que per a cada família sigui més important. La nova divisió contempla una zona al nord del passeig del Vint-i-dos de Juliol i una altra al sud, amb l'excepció de l'àrea al voltant de la llar d'infants Núria. Esperem que aquesta mesura ajudi a reequilibrar l'oferta de places i la demanda revifi.