Agraïment al personal sanitari de Mútua
Cartes dels lectors

Agraïment al personal sanitari de Mútua

17.11.2020 | 21:26

M'agradaria trobar les paraules adients per valorar l'atenció que tant metges i metgesses, infermers i infermeres i tots els que d'alguna manera heu tingut cura del me germà Genaro. He vist la dedicació i professionalitat al llarg de quasi bé dos mesos que ha estat ingressat a la Mútua. Finalment ens ha deixat. Descansi en Pau. Valoro moltíssim la professionalitat, dedicació i acompanyament cap a ell, com l'atenció i informació a la família del procés que se estava realitzant.

El meu agraïment a tots. La germana de Genaro.