"Rebus"
Editorial

"Rebus"

07.10.2020 | 21:37

Les discoteques i sales de ball formen un sector especialment castigat per la pandèmia. La impossibilitat d'obrir ha generat situacions dramàtiques i una important polèmica que ha portat representants del sector fins i tot a acampar a la plaça de Sant Jaume en senyal de protesta per la seva situació. La Generalitat està elaborant una ordre que permetrà la reobertura dels locals amb unes estrictes mesures de prevenció dels contagis. Es tracta, essencialment, de la prohibició del ball, la instal·lació de taules i la impossibilitat d'utilitzar les barres per al consum de begudes.

Els empresaris no estan d'acord amb aquestes mesures, perquè els locals es converteixen en mers bars amb permís per tancar tard i, encara que es permeti l'organització de concerts, no surten els comptes. Com a parèntesi, podem introduir que una de les argumentacions que motiven l'ordre que publicarà la Generalitat al DOGC se centra en el fet que la reobertura condicionada de les discoteques permetrà minimitzar "botellons" i festes il·legals, quan precisament els "botellons" van sorgir per beure de forma barata al carrer i evitar les discoteques.

En qualsevol cas, a Madrid, ha sorgit un element nou que pot ajudar molt el sector; més que el decret de la Generalitat. Es tracta d'una sentència que suspèn el pagament del lloguer del local a una discoteca fins que se'n permeti la reobertura i decreta, a més, que quan això es produeixi el lloguer es reduirà en un 50 per cent a causa d'un canvi substancial que modifica les circumstàncies que permetien la subscripció del contracte en els seus termes. Es tracta de l'aplicació de la figura jurídica "rebus sic stantibus", una clàusula molt debatuda d'ençà que es va decretar l'estat d'alarma, que modula el principi contractual que diu que "els pactes es fan per complir-los". Aquesta sentència pot tenir un llarg recorregut, no només a les sales de ball i discoteques, sinó també a comerços, bars, restaurants i similars obrint, si es consoliden aquests tipus de resolucions, una situació jurídica sense precedents.