Supervivència
Editorial

Supervivència

29.09.2020 | 21:26

Finalment, Govern, sindicats i patronal, els protagonistes del denominat diàleg social s'han posat d'acord per allargar els ERTO fins a finals de gener. En realitat, el que sorprèn és que sigui tan complicat arribar a acords quan estem parlant d'una eina absolutament imprescindible per pal·liar mínimament els efectes de la crisi del coronavirus. La pandèmia ha afectat de forma indiscutible el teixit productiu espanyol i amb especial virulència als serveis. Tot i la incomprensible i fins i tot intolerable falta de reacció del Govern davant els retards i les dificultats dels milers de treballadors per rebre la seva prestació, està clar que s'han d'allargar els ERTO i segurament pensar que una pròrroga fins al 31 de gener serà suficient, és un plantejament excessivament optimista.

En aquest sentit, ahir el ple municipal de Terrassa va aprovar un acord per demanar al Govern espanyol més recursos i personal pel SEPE (Servicio Público de Ocupación Estatal). Es pot entendre que l'arribada de la pandèmia agafés per sorpresa al Govern, que tingués problemes per aconseguir un sistema de funcionament eficaç, donada la situació d'emergència econòmica i social provocada per l'epidèmia, el que no s'entén és que a hores d'ara encara s'estiguin registrant problemes de tanta gravetat.

En qualsevol cas, tal com està tornant a afecta la malaltia de la Covid-19 i les dificultats que tenen les autoritats sanitàries de controlar els contagis, es fa difícil penar que en quatre mesos l'economia espanyola estarà en disposició de recuperar el ritme anterior a la pandèmia. És més, en el moment que es consideri novament controlada la crisi epidemiològica, difícilment es podran reincorporar els treballadors afectats ara pels ERTO a la seva activitat. I això, les empreses que puguin mantenir la seva activitat al ralentí, perquè són moltes les que ja s'estan plantejant llençar la tovallola per falta de muscle econòmic. Els experts parlen d'un tsunami de concursos de creditors. És impossible que les empreses puguin mantenir-se eternament sense ingressos, perquè una mínima estructura han de mantenir. Són milers les empreses que depenen dels ERTOS per continuar endavant i milers els treballadors depenen de les prestacions que es deriven dels expedients per garantir un ingrés a les seves famílies. Els ERTO són imprescindibles per empreses i per treballadors, no hi ha cap dubte.