Bisexualitat, ni dubtes ni vicis, una sexualitat més

Bisexualitat, ni dubtes ni vicis, una sexualitat més

23.09.2020 | 21:34

El 23 de setembre es va celebrar el Dia Internacional de la Bisexualitat, jornada molt important per reivindicar la visibilitat d'aquest sector del col·lectiu LGTBI+.

Bisexual és aquella persona que és capaç de sentir atracció afectivosexual per una altra persona tant del seu gènere com de l'oposat.

Existeix la bifòbia, que és qualsevol expressió que mitjançant una conducta manifesti rebuig, negació o discriminació cap a les persones bisexuals pel sol fet de ser-ho. Aquesta actitud d'odi i/o aversió s'estén al conjunt de la societat i fins i tot també dins del col·lectiu LGTBI+. Les formes més comunes d'expressar la bifòbia són, entre altres, pensar que ser bisexual és una fase, un conjunt de dubtes, un estat de confusió, transició o fins i tot una etiqueta per definir depravació i vici sexual. També és recurrent la invisibilització d'aquesta sexualitat i les etiquetes d'heterosexual, gai o lesbiana canviants en el temps, com a finalitat de no reconèixer o acceptar l'existència de la bisexualitat. Però això no és així, les persones bisexuals tenen igual de clara la seva sexualitat que qualsevol altra part del col·lectiu LGTBI+ i de la societat.

És per això que, des del 1999, tres activistes americans bisexuals (Wendy Curry, Gigi Raven i Michael Page) van decidir commemorar aquesta data per tal de manifestar que la bisexualitat és una sexualitat més i que el rebuig que patim aquesta minoria ha d'acabar. El 23 de setembre coincideix amb l'aniversari de Gigi Raven i esdevé el motiu de la tria d'aquesta data.

A dia d'avui, encara ens veiem afectades per aquestes conductes bifòbiques que promulguen i perpetuen la discriminació i és per això que és necessari reivindicar els nostres drets. Hi ha infinites maneres d'estimar i ser estimat i la bisexualitat és una més entre tantes altres. Al final el que creiem és que l'amor en totes les seves formes i possibilitats ha de poder amb tot. Hem madurat molt com a societat i el col·lectiu LGTBI+ està cada cop més acceptat, però encara queda molta feina a fer. A la JSC estem contentes de poder comptar amb persones de tot tipus de sexualitat, identitat o ètnia. La pluralitat és un regal que hem de saber aprofitar. Amb respecte, amor i tolerància tot és possible i lluitarem fins al dia que no hi hagi ni un sol prejudici o conducta impròpia d'una societat oberta i lliure.

* Els autors són secretari d'Igualtat i primer secretari de la JSC Terrassa