Disciplina
Editorial

Disciplina

08.07.2020 | 09:39

De ser contraproduent el seu ús hem passat a què les mascaretes són absolutament imprescindibles encara que es pugui mantenir la distància social que ha de presidir les nostres relacions amb el proïsme. Portarem la mascareta disciplinadament, l'únic que demanem són certeses, criteris, recomanacions, ordres concretes que ens permetin creure que hi ha algú al volant. No és cap retret, és només un exemple, segurament no el més adequat, per posar de manifest que necessitem sentir-nos dirigits.

Si seguim amb l'exemple de les mascaretes, ens trobem que un ens com l'Organització Mundial de la Salut deia que no era recomanable l'ús de les mascaretes, perquè, igual que els guants, podien generar una sensació de falsa seguretat que es podia tornar contra nosaltres en el nostre afany per evitar-nos un contagi de la Covid-19; després, amb discussió sobre materials inclosa, es va anar matisant aquesta recomanació, fins a arribar a què la Generalitat obligarà al seu ús a interiors al marge de qualsevol distància. És possible que això tingui a veure amb uns estudis que parlen de la convicció científica que la Covid-19 es contagia també per aerosols en comptes de les gotetes que deixem a les superfícies quan parlem, esternudem o tossim.

És lògic que es produeixin canvis de criteri davant d'una pandèmia com aquesta, absolutament desconeguda, per a la qual no existeixen tractaments eficaços i que, a més, sembla que muta. Cada dia apareixen nous descobriments que fan modificar conductes, teràpies i mesures de prevenció. Hem demostrat ser absolutament disciplinats amb les mesures imposades per l'administració i ho continuarem sent; ens posarem la mascareta fins i tot per dormir, però, insistim, necessitem certeses i un camí marcat. De la mateixa forma que nosaltres hem demostrat que som capaços de respondre, exigim a l'administració que sigui absolutament escrupolosa a l'hora de prendre mesures de prevenció que evitin situacions com les de Lleida i que no li tremoli el pols. La Covid-19 mata i genera unes conseqüències econòmiques i socials que estan posant a prova la nostra capacitat per suportar pressió. Hem de ser responsables de la nostra salut aplicant mesures individuals i moltes vegades, mirant terrasses de bar, places i platges, és possible que ens relaxem, però les autoritats han de buscar l'eficàcia amb els controls sobre la població i als espais especialment proclius a la transmissió del virus.