Arxiu.

Relació

01.06.2020 | 21:39

La doctora Iolanda Cuesta, responsable de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa, deia en una entrevista que vam publicar a la nostra edició de dissabte que hem de modificar els referents de la nostra relació amb la sanitat pública. En primer lloc, hem d'esperar que la gran crisi sanitària que deriva en una crisi social i econòmica de dimensions històriques, provocada per la Covid-19, serveixi perquè valorem realment el nostre sistema de salut i la necessitat d'enfortir-lo. Haver evitat les retallades provocades per la crisi del 2008 no hagués impedit la pandèmia ni la pressió sobre els hospitals, però hauríem pogut fer front a aquesta crisi sanitària amb més recursos i, per tant, amb més fortalesa.

Sigui com sigui, és cert que el sistema no reprendrà la seva activitat allà on la vam deixar; serà impossible. Efectivament, la nostra relació amb la sanitat haurà de canviar, perquè l'objectiu és minimitzar el risc evitant en la mesura del possible la presència física dels pacients, almenys d'una part molt important d'ells. Segurament la Covid-19 accelerarà la tendència i provocarà que els canvis que havien d'arribar a mitjà termini ho facin a molt curt termini. Hi ha eines com "La meva salut" i l'"e-consulta", ja implantades, però encara poc utilitzades, que faciliten una atenció ràpida i eficaç en segons per a segons quines afeccions. El simple i fins ara innocu fet d'anar a buscar receptes no serà com l'entenem ara i moltes visites a especialistes i proves diagnòstiques s'agilitaran amb nous sistemes en els quals l'assistència primària tindrà un pes cada vegada més important dintre de la sanitat pública.

Els serveis d'atenció hospitalària a domicili aniran guanyant també gran protagonisme. La Covid-19, com diem, accelerarà la implantació d'aquest model, que ja està donant bons resultats i que té per objectiu que l'estada dels pacients als hospitals sigui la mínima imprescindible. Els metges han pogut comprovar durant aquests dies com s'ha minimitzat l'assistència de persones als serveis d'urgències, en què s'ha reduït el que ells denominen "banalitat" a la mínima expressió; és a dir, malalties que es poden tractar a les urgències dels CAP o també telemàticament. La petjada del coronavirus es mantindrà entre nosaltres durant molt de temps; de fet condicionarà les nostres vides molt més del que ara podem pensar i, per descomptat, també la nostra relació amb la sanitat.