EDITORIAL

Clavegueres

06.02.2020 | 04:00

L'Ajuntament vol adjudicar el manteniment de les clavegueres a una empresa externa per garantir un millor servei, augmentant cada any la dotació pressupostària. La mesura entra en col·lisió amb la voluntat municipalitzadora dels serveis municipals, però en aquest cas s'ha de contraposar l'interès de la millora de la gestió sobre posicionaments polítics. El clavegueram té molts anys i donarà molts problemes.