EDITORIAL

Sentència

21.11.2019 | 04:00

Restem a l'espera que els procediments judicials relacionats amb la municipalització del servei de subministrament d'aigua a Terrassa es resolguin. Serà un procés llarg i segurament costós que haurà de decidir sobre importants qüestions com, per exemple, el valor dels béns revertibles. Una de les controvèrsies que es va generar durant el procés era la presumible il·legalitat d'una de les propostes de Mina que es referia a la creació d'una empresa mixta pera a gestionar el servei. No es tracta de qüestionar el criteri, l'Ajuntament tenia molt clar que volia una gestió directa al marge de qualsevol altra consideració, però resulta significativa la sentencia sobre la creació de l'empresa mixta que gestiona el servei a l'Àrea Metropolitana. El Tribunal Suprem ha donat la raó a Agbar, que deia que era legal la concessió a una empresa mixta público-privada, reconeix la concessió des del segle XIX i Agbar entén que també li dóna la raó en la valoració dels béns revertibles. La primera sentència dictada contra l'Ajuntament va ser demolidora i aquesta, al menys, fa patir.