El Consell d'FP de Terrassa

29.04.2019 | 16:50

Terrassa compta amb un Consell de la Formació Professional, impulsat per l'ajuntament, que esdevé un espai de treball i consens dels diferents agents educatius, socials i econòmics de la ciutat. El Consell sorgeix de la necessitat de treballar perquè la formació professional guanyi en qualitat i prestigi, per convertir-la en una opció de futur atractiva, en sintonia amb les tendències del mercat laboral.

Un dels seus eixos principals de treball del Consells té a veure a l'orientació al llarg i ample de la vida, a través del qual s'ha impulsat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, l'estratègia de ciutat orientadora, promovent una articulació dels agents implicats en els processos d'orientació (serveis municipals, centres educatius, famílies i altres agents i entitats públiques i privades) i dels serveis i recursos d'orientació que ofereixen.

D'aquesta manera Terrassa capitalitza tot l'ampli ventall de recursos i d'experiència en l'àmbit de l'orientació per a donar suport a les trajectòries i transicions educatives de la ciutadania al llarg de la seva vida.

Amb aquesta estratègia de ciutat orientadora, a on se situa a la persona al centre del procés educatiu i orientador, s' afavoreix més la creació d'itineraris personals i s'ofereixen noves oportunitats educatives a totes les persones que ho necessitin, alhora que es contribueix a impulsar la Formació Professional.