Les aules multisensorials, espais per estimular les diferents capacitats

Les aules multisensorials, espais per estimular les diferents capacitats

09.02.2019 | 00:10

Escoltar, mirar, tocar, olorar, experimentar, parlar, sentir, veure, tan senzill i tan diferent. Obrir les mans per tocar, seguir una llum, sentir el contacte a la pell, moure's, mantenir l'equilibri, comunicar-se, relacionar-se, relaxar-se, activar-se, tan bàsic i tan complicat. Hi ha persones que tot això i molt més se'ls fa una tasca força difícil, les seves capacitats no s'han desenvolupat com diuen que ho han de fer, amb un ritme diferent i no per això les hem de deixar de banda sinó que cal que estiguem molt més atents al que necessiten.

Des del primer moment, l'escola bressol és el principal context de socialització dels infants, a banda de la família, i per tant, esdevé un lloc idoni per a la detecció de possibles mancances en les habilitats bàsiques que dins la mateixa família poden haver passat desapercebudes.

La tasca que realitzen les escoles bressol en atenció a la diversitat és un exemple a seguir durant totes les etapes educatives. De manera natural i no forçada, les persones que hi treballen s'adapten a les singularitats de cada alumne que va a l'escola; per aquestes persones, els alumnes diferents són un alumne més entre els altres. Treballen amb el Disseny Universal de l'Aprenentatge, fent que totes les activitats siguin per a tothom. Si es planifica per uns quants només hi podran accedir aquest quants, si es planifica amb la flexibilitat i s'ofereixen diverses maneres d'apropar-se més persones podran accedir al contingut, i més se'n podran beneficiar. Possibiliten, així, aprenentatges vivencials, significatius i personalitzats.

Una nova eina educativa
En els darrers anys, algunes escoles bressol, davant la diversitat d'alumnes han treballat diversos projectes pedagògics per poder donar millor resposta a aquesta diversitat. Un d'aquests projectes és el dels espais multisensorials. La seva creació ha obert múltiples i noves possibilitats d'estimulació dins dels diferents espais de l'escola.

L'aula multisensorial o espai de trobada sensorial és un espai adient per als infants que tenen un ritme de desenvolupament diferenciat de la resta de companys. Els espais de trobada van, però, més enllà de ser una eina educativa per alumnes amb necessitats educatives especials, ja que també són espais que poden ser igual de beneficiosos per a tots els nens i nenes de l'escola bressol.

L'objectiu principal d'aquests espais és la integració dels sentits. Ofereixen més oportunitats de veure, sentir, tocar, entendre i crear, a part de les que s'ofereixen a l'aula. És una proposta d'experimentar sensacions d'una altra manera així com aspectes de comunicació i llenguatge, a partir d'activitats lúdiques, vivencials i significatives. És un espai, a més, obert a diferents necessitats i tipologies d'alumnes.

Els infants amb dificultats necessiten treballar el desenvolupament de les àrees sensorials, perceptives i motrius però aquest espai també es fa necessari per als infants sense dificultats per tal de preveure possibles mancances i per potenciar activitats estimulants, relaxants o enriquidores.

Es tracta de buscar alternatives per oferir a l'infant la possibilitat d'adquirir nous coneixements a partir d'informacions riques i variades, afavorint el desenvolupament motriu i la percepció en les seves accions, sempre donant sentit a què es treballa en condicions òptimes. Tanmateix, és dona llibertat a la creació d'ambients amb material que no necessàriament sigui tecnològic, amb la finalitat de satisfacció i plaer, de relaxació i descans, respectant la motivació i el ritme de cada infant. És, en definitiva, un espai molt propici per facilitar la interacció entre els infants, i també amb el seu entorn més immediat.

L'impuls de la Diputació
Des de començaments del 2017, la Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d'Educació i dotze ajuntaments (Barberà del Vallès, Castelldefels, L'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Montcada i Reixac, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Viladecans i Vilafranca del Penedès) han treballat en la confecció d'aquests nous espais multisensorials.

Espais que s'integren dins de les escoles bressol municipals, que formen part de la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals constituïda l'any passat i integrada per prop de 400 centres, amb un total de 24.000 alumnes. I que, alhora, forma part d'un sistema de Xarxes d'Escoles Municipals promogut per la Diputació de Barcelona, i format per quatre xarxes diferents: a més de la bressol, compta amb les xarxes d'escoles d'educació especial, de persones adultes, i de música i art.

Espais per a la inclusió
Un any després d'haver posat en marxa les aules multisensorials es continua treballant per veure'n l'evolució i l'impacte en els municipis, mentre es van enriquint constantment, i potenciant dins un entorn més interactiu en el que les nenes i els nens puguin ser actors de forma directa en el funcionament dels elements, i que aquests els donin una resposta atractiva, estimulant a les seves accions.

Paral·lelament a la posada en marxa de les aules, la Diputació ha ofert suport tècnic i formatiu, constituint un grup de treball format per directores d'escoles bressol, amb el seu referent tècnic del respectiu ajuntament, que facilita l'experiència compartida, i la generació de nous coneixements en l'àmbit de les escoles bressol municipals.
Les trobades del grup de treball que han tingut lloc fins ara han aportat aprenentatges valuosos entorn les aules, com millorar-les i treure'n el màxim rendiment i eficàcia.

Cal remarcar que el programa, ja fet realitat, de les aules multisensorials forma part d'un enfocament i una mirada inclusiva de les escoles bressol municipals. Perquè la inclusió des de més petits, formant persones capaces de veure a l'altre com un company de camí i del que es pot aprendre encara que tingui capacitats i habilitats força diferenciades, és clau en l'èxit educatiu.

Les escoles bressol que aposten per ser inclusives són, sense cap mena de dubte, escoles innovadores. Les escoles que cerquen la millora educativa són escoles de canvi continu, escoles que es plantegen petits reptes constants, buscant la millora i la qualitat en la mesura que doni respostes a les necessitats diferenciades dels alumnes.
En definitiva, amb les aules multisensorials es treballa per tal que totes les persones, amb la seva diversitat i amb les seves necessitats, se sentin acollides, respectades i estimades, assegurant i garantint el seu benestar al llarg i ample de la vida.

* L'autora és tècnica de la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona