Violència de gènere: nous valors i actituds per prevenir-la

15.12.2016 | 04:21

Abolir la violència de gènere és un repte que hem d'aconseguir entre tots. En aquest mes de novembre hem tingut l'oportunitat de reflexionar-hi una mica més, gràcies a les activitats que han organitzat el Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa i diferents associacions de la ciutat, amb motiu de commemorar el Dia Internacional contra la Violència vers les Dones.
Al llarg dels darrers 50 anys, sobretot en la zona del món en què vivim, són moltes les diferents estratègies que han ajudat a millorar significativament la situació de les dones i nenes. Han adquirit un nivell més alt d'instrucció i educació, s'ha aconseguit augmentar la seva renda per càpita i han millorat posicions tant a nivell professional com polític. Podem afegir també que les extenses xarxes locals, nacionals i globals estan impulsant la creació de mecanismes legals i institucionals per tal de consolidar tots els avenços que es van incorporant. Però, malgrat aquests èxits, existeix una constant epidèmia de violència cap a dones i nenes, perpetuada per les laxes normes socials, el fanatisme religiós i les abusives condicions econòmiques i polítiques que continuen causant estralls en qualsevol lloc del planeta.
Mentre es lluita per impulsar lleis que protegeixin les dones i nenes, és evident que segueix existint una realitat diferent entre l'aparell legal i la cultura. El fracàs dels països a l'hora de reduir la violència posa de manifest les febleses d'un primer enfocament «repressiu». Hauríem d'optar per reforçar la prevenció des d'un primer moment si volem eradicar el problema.
Ara el repte més important hauria de ser el de crear les condicions socials, materials i estructurals que permetessin el ple desenvolupament de les potencialitats de dones i nenes. La creació d'aquestes condicions implica no només els intents deliberats per canviar les estructures legals, polítiques i econòmiques de la societat, sinó que, amb el mateix grau d'importància, requerirà la transformació de les persones -homes i dones, nens i nenes- mitjançant valors que serveixen per abolir les conductes abusives. Des de la perspectiva bahà'í, l'essència de qualsevol programa per al canvi social es basa en la comprensió que l'individu té una dimensió espiritual que ha de desenvolupar. Aquesta comprensió dóna forma a la seva percepció sobre el propòsit de la seva vida, les seves responsabilitats de cara a la família, a la comunitat i al món. Paral·lelament als grans canvis en les estructures legals, polítiques i econòmiques que a poc a poc van prenent forma, el desenvolupament de les capacitats morals i espirituals de l'individu és un element essencial en la difícil tasca de prevenir l'abús perpetrat a dones i nenes en el món.
La idea de promoure certs valors morals pot resultar controvertida: la història ens mostra que aquests esforços s'han associat en nombroses ocasions amb pràctiques religioses repressives, ideologies polítiques opressives i visions d'estil de vida que coarten la llibertat de l'ésser humà. Malgrat que és molt difícil canviar valors i hàbits mantinguts per generacions, les capacitats morals, si estan basades en principis universals i tenen com a meta el progrés espiritual, social i intel·lectual de totes les persones, representen un element clau en el tipus de transformació necessària per a la formació d'una societat no violenta. Bahá'u'lláh, fundador de la Fe Bahá'í, va escriure: "Considereu l'ésser humà com una mina rica en gemmes de valor inestimable. Només l'educació pot fer-li revelar els seus tresors i permetre a la humanitat beneficiar-se'n". Però necessitem comptar amb eines que donin la possibilitat de polir aquestes qualitats i treure-les a la llum.
Tot i que aquests valors siguin transmesos a les escoles, és en l'entorn familiar on les persones creixen i es forgen perspectives de si mateixes, del món i del propòsit de la vida. En la mesura que una família fracassi a educar materialment i espiritualment, la societat es veurà afectada per les conseqüències. A la família s'aprèn sobre la naturalesa del poder i la seva forma d'expressió en les relacions interpersonals; és aquí on aprenem en primera instància a acceptar o rebutjar els rols autoritaris i violents com a forma d'expressió i resolució de conflictes. En un món en constant canvi, on les famílies es veuen atrapades sota la pressió dels esdeveniments polítics, econòmics i ambientals, l'habilitat de mantenir la integritat dels llaços familiars i de preparar els nens i les nenes per a la vida en societat en un món complex és de màxima importància.
Els esforços per eradicar l'epidèmia de violència de gènere han de ser precedits i reforçats per tots els nivells socials, des de l'individu fins a la comunitat internacional. No obstant això, no s'han de limitar a reformes legals i institucionals, ja que aquestes tan sols denuncien el crim manifest i són incapaces de generar els canvis profunds necessaris per crear una cultura on la justícia i la igualtat prevalguin sobre la impetuositat del poder autoritari i la força física. La font d'aquestes mesures és una prevenció eficient on l'educació que rebin els nens i les nenes els permeti créixer intel·lectualment i espiritualment, conreant el sentit de dignitat, així com la responsabilitat pel benestar de les seves famílies, el seu entorn i el món en general.
L'ésser humà modifica l'entorn, i aquest transforma l'ésser humà. Per tant, podem dir que la dimensió interna i externa de la vida humana és recíproca. Una no pot reformar-se sense l'altra. Avui en dia, és la dimensió moral i espiritual la que necessita transformació i la que, en última instància, garanteix la creació de valors i conductes que ajuden al desenvolupament i promouen l'avenç de tota la humanitat.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook