Ofrena d'un pi a sant Sebastià a la parròquia de Matadepera

Ofrena d''un pi a sant Sebastià - Ofrena d'un pi a sant Sebastià a la parròquia de Matadepera
1.

Ofrena d''un pi a sant Sebastià

Nebridi Aróztegui
Ofrena d''un pi a sant Sebastià - Ofrena d'un pi a sant Sebastià a la parròquia de Matadepera
2.

Ofrena d''un pi a sant Sebastià

Nebridi Aróztegui
Ofrena d''un pi a sant Sebastià - Ofrena d'un pi a sant Sebastià a la parròquia de Matadepera
3.

Ofrena d''un pi a sant Sebastià

Nebridi Aróztegui
Ofrena d''un pi a sant Sebastià - Ofrena d'un pi a sant Sebastià a la parròquia de Matadepera
4.

Ofrena d''un pi a sant Sebastià

Nebridi Aróztegui
Ofrena d''un pi a sant Sebastià - Ofrena d'un pi a sant Sebastià a la parròquia de Matadepera
5.

Ofrena d''un pi a sant Sebastià

Nebridi Aróztegui
Ofrena d''un pi a sant Sebastià - Ofrena d'un pi a sant Sebastià a la parròquia de Matadepera
6.

Ofrena d''un pi a sant Sebastià

Nebridi Aróztegui
Ofrena d''un pi a sant Sebastià - Ofrena d'un pi a sant Sebastià a la parròquia de Matadepera
7.

Ofrena d''un pi a sant Sebastià

Nebridi Aróztegui
Ofrena d''un pi a sant Sebastià - Ofrena d'un pi a sant Sebastià a la parròquia de Matadepera
8.

Ofrena d''un pi a sant Sebastià

Nebridi Aróztegui
Ofrena d''un pi a sant Sebastià - Ofrena d'un pi a sant Sebastià a la parròquia de Matadepera
9.

Ofrena d''un pi a sant Sebastià

Nebridi Aróztegui
Ofrena d''un pi a sant Sebastià - Ofrena d'un pi a sant Sebastià a la parròquia de Matadepera
10.

Ofrena d''un pi a sant Sebastià

Nebridi Aróztegui
Ofrena d''un pi a sant Sebastià - Ofrena d'un pi a sant Sebastià a la parròquia de Matadepera
11.

Ofrena d''un pi a sant Sebastià

Nebridi Aróztegui
Ofrena d''un pi a sant Sebastià - Ofrena d'un pi a sant Sebastià a la parròquia de Matadepera
12.

Ofrena d''un pi a sant Sebastià

Nebridi Aróztegui
Ofrena d''un pi a sant Sebastià - Ofrena d'un pi a sant Sebastià a la parròquia de Matadepera
13.

Ofrena d''un pi a sant Sebastià

Nebridi Aróztegui

Otras galerías de Vallés

Diari de Terrassa

C./ Vallhonrat, 45 - 08221 - Terrassa.
Tel. 93 728 37 00
diarideterrassa@diarideterrassa.es