La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
1.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
2.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
3.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
4.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
5.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
6.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
7.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
8.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
9.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
10.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
11.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
12.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
13.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
14.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
15.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
16.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
17.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
18.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
19.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
20.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
21.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
22.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
23.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
24.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
25.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
26.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
27.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
28.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
29.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
30.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
31.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
32.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
33.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
34.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
35.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
36.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
37.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
38.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
39.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
40.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
41.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
42.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
43.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
44.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet
La Ràtzia del Festival Poètic Elixir
45.

La Ràtzia del Festival Poètic Elixir

Lluís Clotet

Otras galerías de Terrassa

Diari de Terrassa

C./ Vallhonrat, 45 - 08221 - Terrassa.
Tel. 93 728 37 00
diarideterrassa@diarideterrassa.es