Festa dels Capdidats a la Plaça Vella

Festa dels Capdidats a la Plaça Vella
1.

Festa dels Capdidats a la Plaça Vella

Alberto Tallón
Festa dels Capdidats a la Plaça Vella
2.

Festa dels Capdidats a la Plaça Vella

Alberto Tallón
Festa dels Capdidats a la Plaça Vella
3.

Festa dels Capdidats a la Plaça Vella

Alberto Tallón
Festa dels Capdidats a la Plaça Vella
4.

Festa dels Capdidats a la Plaça Vella

Alberto Tallón
Festa dels Capdidats a la Plaça Vella
5.

Festa dels Capdidats a la Plaça Vella

Alberto Tallón
Festa dels Capdidats a la Plaça Vella
6.

Festa dels Capdidats a la Plaça Vella

Alberto Tallón
Festa dels Capdidats a la Plaça Vella
7.

Festa dels Capdidats a la Plaça Vella

Alberto Tallón
Festa dels Capdidats a la Plaça Vella
8.

Festa dels Capdidats a la Plaça Vella

Alberto Tallón
Festa dels Capdidats a la Plaça Vella
9.

Festa dels Capdidats a la Plaça Vella

Alberto Tallón
Festa dels Capdidats a la Plaça Vella
10.

Festa dels Capdidats a la Plaça Vella

Alberto Tallón
Festa dels Capdidats a la Plaça Vella
11.

Festa dels Capdidats a la Plaça Vella

Alberto Tallón
Festa dels Capdidats a la Plaça Vella
12.

Festa dels Capdidats a la Plaça Vella

Alberto Tallón
Festa dels Capdidats a la Plaça Vella
13.

Festa dels Capdidats a la Plaça Vella

Alberto Tallón
Festa dels Capdidats a la Plaça Vella
14.

Festa dels Capdidats a la Plaça Vella

Alberto Tallón
Festa dels Capdidats a la Plaça Vella
15.

Festa dels Capdidats a la Plaça Vella

Alberto Tallón
Festa dels Capdidats a la Plaça Vella
16.

Festa dels Capdidats a la Plaça Vella

Alberto Tallón
Festa dels Capdidats a la Plaça Vella
17.

Festa dels Capdidats a la Plaça Vella

Alberto Tallón
Festa dels Capdidats a la Plaça Vella
18.

Festa dels Capdidats a la Plaça Vella

Alberto Tallón
Festa dels Capdidats a la Plaça Vella
19.

Festa dels Capdidats a la Plaça Vella

Alberto Tallón
Festa dels Capdidats a la Plaça Vella
20.

Festa dels Capdidats a la Plaça Vella

Alberto Tallón
Festa dels Capdidats a la Plaça Vella
21.

Festa dels Capdidats a la Plaça Vella

Alberto Tallón

Otras galerías de Terrassa

Diari de Terrassa

C./ Vallhonrat, 45 - 08221 - Terrassa.
Tel. 93 728 37 00
diarideterrassa@diarideterrassa.es