Entrega de la Medalla d'Honor de la Ciutat a Conxa Puig

Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat
1.

Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat

Nebridi Aróztegui
Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat
2.

Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat

Nebridi Aróztegui
Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat
3.

Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat

Nebridi Aróztegui
Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat
4.

Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat

Nebridi Aróztegui
Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat
5.

Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat

Nebridi Aróztegui
Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat
6.

Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat

Nebridi Aróztegui
Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat
7.

Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat

Nebridi Aróztegui
Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat
8.

Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat

Nebridi Aróztegui
Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat
9.

Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat

Nebridi Aróztegui
Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat
10.

Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat

Nebridi Aróztegui
Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat
11.

Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat

Nebridi Aróztegui
Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat
12.

Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat

Nebridi Aróztegui
Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat
13.

Conxa Puig Medalla d''Honor de la Ciutat

Nebridi Aróztegui

Otras galerías de Terrassa

Diari de Terrassa

C./ Vallhonrat, 45 - 08221 - Terrassa.
Tel. 93 728 37 00
diarideterrassa@diarideterrassa.es