Especial neteja industrial
La neteja industrial com a tasca imprescindible

La neteja industrial com a tasca imprescindible

03.11.2020 | 16:06

Igual que ha passat amb els empleats de l'àmbit sanitari o policial, la pandèmia de la Covid-19 ha revaloritzat el paper d'uns professionals, els del sector de la neteja, la tasca dels quals s'ha fet més indispensable que mai durant la crisi sanitària. I és que una correcta higiene i desinfecció dels espais comuns dels edificis, les indústries i les oficines, sumat a la ventilació adequada d'aquests indrets compartits, s'ha convertit en una eina eficaç per fer front al silent enemic del coronavirus.
La contractació externa d'una empresa de neteja industrial resulta sempre un recurs imprescindible per al bon funcionament dels negocis de qualsevol sector. Entenent la neteja industrial en un sentit ampli, és a dir, aquella que es dona en naus industrials, però també en oficines, al petit comerç i a les grans superfícies comercials, en bars i restaurants, al transport, les escoles, en comunitats de veïns, o en hospitals i centres d'atenció primària, entre altres àmbits.
La tasca que els professionals de la neteja han desenvolupat (i segueixen duent a terme) en el món sanitari és tal vegada l'exemple més paradigmàtic de la rellevància que la seva feina té en aquests temps d'incertesa i pandèmia.
desinfecció
Cal tenir en compte que els empleats del món de la neteja industrial sovint disposen d'una formació específica per higienitzar els espais d'aquells sectors concrets on treballen. I a més han rebut la informació i el material necessaris per realitzar la seva tasca d'acord amb els protocols de seguretat i desinfecció que exigeix la Covid-19.
Convé recordar que en qualsevol oficina o centre de treball resulta més necessari que mai reforçar la neteja de tots els espais i, d'una manera especial, d'aquelles superfícies que es toquen amb més freqüència, com són les finestres o els poms de les portes. I també de tots els equips de treball comuns que resulten d'un ús més habitual per als empleats, com els comandaments de la maquinària, les taules i els ordinadors.
Una altra de les actuacions efectives contra la Covid-19 és netejar amb productes desinfectants que siguin específics per a cada tipus de superfície, o fins i tot emprar lleixiu. La utilització de productes desinfectants virucides i bactericides específics també ajudarà a erradicar la presència del virus. Els professionals del sector convé que no oblidin, tampoc, de desinfectar el carro de la neteja un cop acabada la jornada.
A més, moltes empreses de neteja industrial ofereixen avui en dia una desinfecció amb màquines d'ozó per purificar l'aire al màxim i reduir així el risc de contagi.
radiografia
Aquest és un sector important des del punt de vista econòmic. En concret, l'àmbit de la neteja resulta una de les deu activitats principals de serveis en termes d'ocupació a Espanya. En concret, al conjunt de l'Estat, al món de la neteja hi treballen gairebé 380 mil persones, segons l'Associació Professional d'Empreses de Neteja (Aspel).
De fet, l'entitat apunta en el seu anuari, presentat el setembre passat i que recull les dades de l'any 2019, que el nombre de persones ocupades al sector de la neteja a Espanya va incrementar-se en 7.527 treballadors l'any passat. Aquesta xifra va suposar acostar-se al nombre de professional que hi havia durant els anys anteriors a la crisi econòmica del 2008.
L'anuari també dona altres números interessants del sector. Per exemple, que en l'actualitat compta a Espanya amb 17.578 empreses, 34 més que l'any passat.
Això sí, el sector no ha estat exempt –com, de fet, ha passat amb la immensa majoria d'àmbits econòmics– dels efectes que ha provocat la crisi del coronavirus.
La patronal Aspel assenyala que, quan es va declarar el primer estat d'alarma, el març passat, la caiguda de l'activitat del món de la neteja va ser "preocupant". En concret, Aspel assenyala que aleshores el sector va veure com se suspenien un 40 per cent dels contractes públics i un 60 per cent dels privats.
Ara bé, els serveis de neteja es van mantenir per al sector sanitari i per als sectors essencials que van romandre en funcionament, com van ser els de l'alimentació o de l'energia. En aquest sentit, des de la patronal assenyalen que dels gairebé 400 mil treballadors del sector, el juliol passat, un total de 101 mil estaven en un expedient de regulació temporal d'ocupació. El mes de setembre, aquesta xifra ja havia baixat a 20 mil treballadors, fruit de la progressiva recuperació de l'activitat econòmica en general.
nova realitat
La patronal també assenyala que, arran de la pandèmia, el sector ha hagut d'assumir una dràstica caiguda de la facturació, sumat a una gran pujada dels costos fixos i variables. La despesa en seguretat davant la Covid-19 també ha resultat imprescindible, tot i que ha originat un sobrecost per a moltes empreses, que han proporcionat als professionals equips de protecció individual.
La Covid-19 també ha propiciat que els negocis d'aquest àmbit hagin elaborat protocols d'actuació per tal de garantir la seguretat dels seus empleats davant del virus.
La mateixa patronal Aspel ha posat en marxa la campanya "La neteja, el valor de l'essencial", a través de la qual pretén fer visible a la societat la tasca que els professionals de neteja estan duent a terme durant la pandèmia.
I també el "paper transcendental" que juguen en el dia a dia en tots aquells llocs que freqüenta la ciutadania, des dels habitatges particulars mateix fins al transport, passant pels comerços, les oficines, la indústria, les escoles o els hospitals. D'aquesta manera es recorda com de fonamental resulta en l'actualitat no escatimar en els serveis externs de neteja, just en un moment en què aquests resulten més necessaris que mai.
La campanya estarà activa a les xarxes socials amb l'etiqueta #LimpiezaValorEsencial fins al pròxim mes de desembre.
En la mateixa línia, l'associació apunta que són els clients, i d'una manera especial les administracions públiques, els que tenen l'obligació d'invertir el necessari per garantir que el sector pugui continuar prestant els seus serveis essencials després de la crisi provocada pel coronavirus.