Un binomi perfecte d'eficičncia i personalització
FINQUES COMERCIAL IMMOBILIŔRIA

Un binomi perfecte d'eficičncia i personalització

26.10.2020 | 09:23

Són ja 40 anys d'aquesta empresa d'origen familiar. Tenim experiència en el sector d'intermediació i administració de finques, una trajectòria que segueix consolidant-se per l'eficàcia del nostre equip, el seu tracte personalitzat i la confiança i discreció que els caracteritza.

Els nostres serveis són complets perquè comptem amb professionals especialitzats que s'encarreguen de tot el que el client necessita. Per una banda oferim l'assessorament immobiliari com a API, que inclou la intermediació en compravendes immobiliàries, el lloguer de finques, la valoració de finques urbanes i rústiques, la tramitació d'escriptures i d'herències i tots els serveis que se'n deriven i, per l'altra, a Comercial Immobiliària exercim l'administració de finques mitjançant el lloguer de finques i l'administració de lloguers.

Posar en mans dels nostres professionals la gestió d'un lloguer permet als seus clients sentir-se tranquils i confiats perquè a Comercial Immobiliària ens encarreguem de seleccionar els futurs arrendataris, de redactar els contractes i registrar les fiances, d'assegurar la protecció dels lloguers i aplicar els augments de renda i repercussions per obres, com també del pagament i repercussió d'impostos i taxes, tràmits i canvis de nom i la tramitació i obtenció de cèdules d'habitabilitat i certificats d'eficiència energètica.

En aquests moments que vivim cal poder confiar com mai en els altres i Comercial Immobiliària és una aposta segura perquè lluitem per fer realitat els somnis dels nostres clients.


Plaça Maragall, 3, 08221 Terrassa.
Tel. 93 783 13 55.
www.finquesci.com