Promovent la salut sexual i la inclusió social

Promovent la salut sexual i la inclusió social

31.12.2019 | 11:52

Actuavallès és una associació sense ànim de lucre fundada el 1993 per donar resposta a les necessitats creades per l'epidèmia desencadenada pel VIH. En un principi, l'associació estava constituïda exclusivament per voluntaris, familiars i amics de les persones afectades pel virus. Actualment, tot i que continua sent fonamental l'aportació dels voluntaris, l'entitat compta amb un equip professional remunerat format per 21 persones en què recauen les principals tasques d'organització i coordinació dels diferents projectes.

Mentre que l'objectiu inicial de l'entitat va ser donar suport a les persones afectades pel VIH, l'associació se centra ara en accions de promoció de la salut fent prevenció, atenció a persones en situació d'exclusió social, sigui persones amb VIH o no, i projectes dirigits al col·lectiu LGBTI.

"El 1993 un grup de persones voluntàries es va organitzar per donar resposta a les necessitats de l'epidèmia del VIH i la sida. Així va néixer Actuavallès. Però, en 25 anys, les necessitats de la població han canviat, i hem transformat els nostres projectes per adaptar-nos-hi. I n'hem creat de nous. Avui, no lluitem només per millorar la salut i la qualitat de vida de les persones amb VIH, sinó que entenem la nostra tasca com una eina de transformació social. Per tal d'assolir aquest objectiu centrem els nostres esforços en col·lectius específics amb necessitats especials", diuen.

Així, al llarg de més de dues dècades d'activitat, alhora que es consolidava el vessant assistencial de l'entitat, s'han anat ampliant les línies d'acció per donar cabuda a projectes que fomenten la prevenció i l'autocura en col·lectius específics com les treballadores sexuals o els joves, així com altres projectes encaminats a combatre l'exclusió social i a ajudar a persones que es troben en situacions difícils.

Avui dia, a l'entitat, que es finança bàsicament a través de subvencions públiques, conviuen 12 projectes que s'articulen al voltant de tres eixos d'actuació: la promoció de la salut (educació sexual, detecció del VIH i atenció a treballadores sexuals), la lluita contra l'exclusió social i la pobresa (habitatges per a persones sense llar, acompanyament i assistència no residencial, i servei de bugaderia i alimentació), i la visibilització i organització del col·lectiu LGBTI (sensibilització, associacionisme i acompanyament). Per tant, el perfil dels seus beneficiaris és molt ampli, incloent-hi tant a la població general en el marc de la prova ràpida de detecció del VIH, com a joves en el marc de l'educació sexual, a treballadores sexuals, a persones amb VIH, a membres del col·lectiu LGBTI, a persones en situació d'exclusió social, etc.

La seu central d'Actuavallès és a Sabadell, al número 31 del Passeig de Gaudí. A Terrassa fan atenció des dels espais que els cedeix l'associació AIDE a la carretera de Montcada, 487, local 1. I a Granollers actuen des de l'hospital.

"A Terrassa portem a terme el projecte de detecció precoç del VIH, oferint la prova ràpida de forma anònima, confidencial i gratuïta a qualsevol persona que ens la demana. També oferim atenció en l'àmbit de la salut sexual i social a les treballadores sexuals. Per últim, fem atenció i suport a persones que viuen amb VIH. Tot això de forma coordinada amb l'Ajuntament i entitats de la ciutat", expliquen.

Actuavallès