Per a la formació i inclusió de persones vulnerables

Per a la formació i inclusió de persones vulnerables

31.12.2019 | 11:53

L'ALEI (Associació Local d'Entitats per a la Inclusió) treballa per a la inclusió social de totes les persones que pertanyen a col·lectius vulnerables a la nostra ciutat, promovent accions i projectes inclusius per a totes elles i sensibilitzant la ciutadania en relació amb les problemàtiques socials. Actualment compta amb 33 entitats associades que tot i que tenen diverses línies d'actuació, treballen per a la inclusió social i laboral de les persones en risc d'exclusió. Totes les accions i projectes que desenvolupen tenen com a objectiu últim la justícia social.

"L'ALEI es va crear el març de 1999. Al principi, es va constituir com a Associació d'Entitats Terrassenques per a la Inserció Sociolaboral i la principal finalitat era contribuir a la inserció sociolaboral de persones en situació d'atur forçós i d'exclusió social o en perill d'estar-ho. Per tal d'aconseguir-ho, els objectius eren generar conjuntament oportunitats d'ocupació per desenvolupar el tercer sector econòmic de la ciutat, fomentant la introducció de clàusules socials en contractes del sector públic i privat, i vetllar especialment perquè l'administració local garantís les clàusules socials en la gestió pròpia. D'altra banda, la intenció era crear projectes d'interès social i comunitari, sensibilitzar la societat vers als col·lectius de persones ateses i posar en marxa els estudis necessaris per conèixer la situació real dels col·lectius amb especials dificultats sociolaborals", expliquen.

La misisó de l'entitat, però, ha anat evolucionat al llarg del temps. "Ara, aquest objectiu és més ample i treballem per a la inclusió social de totes les persones que pertanyen a col·lectius vulnerables a la nostra ciutat, promovent accions i projectes inclusius i sensibilitzant la ciutadania", comenten.

Al llarg del temps, l'entitat ha passat per diferents etapes en les quals s'han endegat diversos projectes entre els quals destaca La Trobada, que va néixer l'any 2013. Al principi funcionava com un restaurant en què els clients podien compensar el servei de la forma tradicional, pagant amb diners, o oferint el temps propi per col·laborar en el funcionament diari. Aquests últims, anomenats "clients del temps", arribaven al projecte derivats des dels Serveis Socials i altres entitats.

El restaurant va estar en funcionament fins a l'abril de 2018 i el passat mes de juny el projecte va engegar una nova etapa amb la intenció de donar resposta a les necessitats de col·lectius més diversos i adaptar-se a les noves realitats socials en les quals es viuen situacions de vulnerabilitat. Avui dia es tracta d'un projecte comunitari i inclusiu, obert a la participació de totes les persones de la ciutat en diferents itineraris relacionats, sobretot, amb el sector de l'hostaleria i la restauració.

Paral·lelament, ara fa cinc anys que està en marxa el projecte ArLlibre, una proposta d'intercanvi de llibres que aprofita els troncs dels arbres caiguts per les ventades del desembre de 2014 a Terrassa. Coordinats per l'ALEI, usuaris de diferents entitats de la ciutat es cuiden de segellar i documentar els llibres. "Persones usuàries de diverses entitats de la xarxa que són els i les encarregades de la seva supervisió i manteniment, disposen d'un recurs per desenvolupar eines i habilitats de diferents tipus dins els seus processos personals", destaquen des de l'ALEI.

ALEI (Associació Local

d'Entitats per a la Inclusió)