Millorant la qualitat de vida dels malalts renals

Millorant la qualitat de vida dels malalts renals

31.12.2019 | 11:51

A Catalunya hi ha unes 10.500 persones amb un tractament substitutiu renal (TSR). Aproximadament un 45% reben tractament amb diàlisi i un 55% tenen un trasplantament renal funcionant. En els últims anys s'ha avançat força en aquest terreny, però els anys 70 la situació era diferent. Per això, amb l'objectiu de defensar els seus drets, diversos malalts renals van unir forces i l'octubre de 1976 va néixer Ader (Associació de Malalts del Ronyó de Catalunya). Aquesta entitat privada, de caràcter benèfic i d'iniciativa social és la representant de les persones amb insuficiència renal crònica i, com a tal, treballa per reivindicar millores en les teràpies substitutives de la insuficiència renal, com l'hemodiàlisi, la diàlisi peritoneal i el trasplantament renal.

Ader té la seva seu a Barcelona, però des de fa bastants anys compta amb una delegació al Vallès, concretament a Terrassa. Des de la seva fundació, ha fet una contribució important a la societat organitzant actes i desenvolupant projectes amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients renals en tots els vessants i informant a la població sobre la necessitat de fer-se donant d'òrgans per afavorir els trasplantaments i millorar així la qualitat de vida dels pacients en llista d'espera. L'entitat compta actualment amb uns 1.500 associats.

L'associació ofereix assistència als malalts renals en els aspectes mèdics, socials, psicològics i laborals, amb l'objectiu d'aconseguir la seva plena integració en la societat. La junta directiva de l'entitat manté relació i contacte amb els centres científics i institucions autonòmiques, nacionals i estrangeres, per facilitar la millor diàlisi i trasplantaments possibles, i fomenta la donació d'òrgans mitjançant la sensibilització de l'opinió pública i la investigació dels problemes que plantegen les malalties renals en els aspectes mèdicoassistencial i socioeconòmic. Els objectius d'Ader també passen per la col·laboració amb totes aquelles entitats públiques i privades, l'activitat de les quals pugui conduir a la consecució dels fins de l'associació.

En aquest sentit, Ader ofereix als seus associats diversos serveis, entre els quals destaca l'assessorament social, laboral i jurídic, l'atenció psicològica i l'orientació diatètica. També cal remarcar que l'associació ofereix un servei de rehabilitació i fisioteràpia, quiromassatges i ioga adaptats i organitza sortides, viatges i activitats d'oci i lleure. A més, s'encarrega de gestionar les places de diàlisi en altres províncies espanyoles i a l'estranger per a malalts que se'n volen anar de vacances.

"Oferim tota una sèrie de serveis que la Seguretat Social no dona. El metge es preocupa de la malaltia però no de si a causa d'aquesta malaltia t'has quedat sense feina, t'has discutit amb algun familiar, l'equip de futbol en el qual jugaves t'ha fet fora, etc. L'associació juga un paper molt important respecte tota aquesta afectació social, totes aquestes conseqüències col·laterals", assegura el president, Antoni Tombas. "Ader defensa els interessos i drets dels malalts renals davant l'administració però també els ajuda a portar millor la malaltia", diu.

A més, l'entitat organitza xerrades, conferències i debats de temes d'actualitat relacionats amb la malaltia renal i promou el contacte i la relació entre malalts. "Compartim experiències i ens ajudem els uns als altres", diu Tombas.

Ader (Associació de Malalts

del Ronyó de Catalunya)