Atenció i orientació en el conflicte filioparental

Atenció i orientació en el conflicte filioparental

31.12.2019 | 11:53

En els últims anys han augmentat significativament els casos de famílies que es veuen immerses en una situació de violència filioparental, un conflicte que es produeix quan hi ha conductes reiterades de violència física, psicològica (verbal o no verbal) o econòmica, dirigida als progenitors o aquells adults que ocupen el seu lloc, a la recerca de poder i control sobre ells.

Davant d'això, l'any 2013 va néixer l'Asociación Raíces, una entitat sense ànim de lucre amb caràcter d'iniciativa social, impulsada per un grup de psicòlogues forenses especialitzades en violència i família. La feina dels professionals de l'associació consisteix a prestar atenció psicològica a aquelles famílies en què existeixen episodis de violència filioparental i orientar aquelles que desitgen prevenir-la.

La finalitat de l'entitat és "donar suport i ajuda a aquelles famílies que es veuen immerses en un conflicte que creix cada cop més, en el qual no es pot establir una relació sana entre pares i fills", explica la directora, Arantzazu Herrador. "El nostre objectiu és arribar al màxim nombre de famílies i donar-los eines per poder resoldre els conflictes a casa i gestionar les emocions tant dels pares com dels fills", assegura Herrador. "Volem donar a conèixer aquesta problemàtica, que la gent entengui que això existeix, que pot passar a qualsevol família i que quan abans es comenci a treballar, més fàcil serà la solució", afegeix.

L'equip de l'Asociación Raíces està compost per psicòlegs i educadors socials especialitzats en l'àmbit de la violència. Tots ells tenen una visió integral de la violència, valorant totes aquelles dimensions i variables que incideixen en l'aparició de les problemàtiques relacionades amb els conflictes filioparentals i l'exercici de la violència per algun dels seus membres. L'activitat de l'associació s'enfoca, per tant, en una visió holística de les dinàmiques intrafamiliars, fent partícips a tots els membres del nucli familiar en el procés terapèutic amb el fi d'erradicar els episodis de violència.

Els professionals de l'entitat treballen des de l'assessorament, l'orientació i la intervenció psicològica amb sessions presencials. Sempre que poden ho fan amb les dues parts en conflicte en sessions conjuntes o per separat, depenent de les necessitats de cada cas. No obstant això, de vegades treballen només amb els pares o tan sols amb els fills. "Creiem fermament en la necessitat d'una intervenció conjunta de tots els membres del nucli familiar segons requereixi cada cas. Atenem tant els nois i noies com els seus pares, mares o adults que ocupin un rol parental, així com germans, tiets, avis i la resta de la família extensa", diuen des de l'associació.

Des de l'entitat també es realitzen activitats de difusió, divulgació i formació per a professionals, on es parla de la violència filioparental des de diversos àmbits com el policial, el de la salut clínica, el de la justícia o el teòric perquè cada agent implicat sàpiga com actuar i es promoguin sinergies entre ells.

De fet, la tasca de l'entitat es divideix en tres eixos: prevenció i sensibilització, atenció psicològica a les famílies, i estudi i investigació. L'objectiu principal de l'associació és facilitar mecanismes tant a les famílies i institucions, com a la mateixa societat, per fer front a aquest fenomen.

Asociación Raíces