--

Fitxa de l'entitat

01.06.2019 | 04:00

Any de fundació
13 d'octubre de 1976

President
Antoni Tombas

Delegat a Terrassa
Eugeni Coll

Missió
L'assistència als malalts renals en els aspectes mèdics, socials, psicològics i laborals per aconseguir la seva plena integració en la societat.

Serveis i activitats
Ader ofereix assessoria laboral, social i jurídica, assessorament diatètic, atenció psicològica, fisioteràpia, quiromassatge, ioga, sortides i activitats de lleure. També s'encarrega de la gestió de places de diàlisi en altres províncies i a l'estranger per a pacients de vacances i organitza campanyes de sensibilització i cursos de formació, tallers i jornades mèdiques.

Número de socis
1.500

Contacte
Seu de Barcelona:
C/ Pintor Tapiró, 4 (Barcelona)
93 440 88 00
ader@aderrenal.org
www.aderrenal.org
Delegació de Terrassa:
646 140 912
collcarmona@hotmail.com