--
Atenció psicològica
Associació TEA Vallès

Atenció psicològica

18.05.2019 | 04:00

La majoria de les famílies que arriben a TEA Vallès els venen derivades d'hospitals on ja se'ls ha fet el diagnòstic. En aquests casos, els professionals de l'entitat realitzen una valoració de les capacitats i dificultats de la persona i l'equip de psicòlegs recomana la intervenció més adequada en cada cas. En els casos que no hi ha diagnòstic l'equip realitza la impressió diagnòstica a través de la història clínica i l'observació directa d'habilitats comunicatives, habilitats socials, interpretació social, i patrons de comportament, interessos i activitats amb tendència a la repetició, restricció i estereotipats.

Dins l'àmbit de l'atenció psicològica, es fan teràpies tan individuals com en grup, en les quals es treballa la interacció social; els patrons de comportaments, interessos i activitats amb tendència a la repetició, restricció i estereotipats; la comunicació i el llenguatge; el joc simbòlic o imaginatiu; els hàbits d'autonomia i les funcions executives (memòria de treball, organització temporal, planificació de l'acció, control inhibitori, flexibilitat cognitiva i autoregulació).

"Fem una mica de tot, però en cada persona mirem què necessita i recomanem uns serveis o uns altres. El que ens interessa és que l'atenció que els oferim sigui efectiva, no fer de més perquè no perdin ni el temps ni els diners", comenta la psicòloga Núria Santamaria. "A mesura que fem el tractament, ens anem adaptant a les necessitats de cada moment", assegura la terapeuta, que també explica que en les teràpies grupals s'intenta crear grups de persones amb perfils similars, tant quant a edat com quant a necessitats i objectius.