--
Prodis
Una de les treballadores del taller de manufactures.

Llocs de treball adaptats a les capacitats de les persones

28.12.2018 | 04:00

El Centre Especial de Treball de Prodis, integrat per persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental, promou la integració social i laboral de persones amb discapacitat amb especial dificultat.

Donades les poques oportunitats que s'oferia a les persones amb discapacitat intel·lectual per entrar al món laboral, l'ATPD (l'antecedent de Prodis) va crear l'any 1995 el Centre Especial de Treball (CET) Ciutat de Terrassa. "Inicialment, les tasques que es realitzaven eren molt manipulatives però de mica en mica la societat va anar prenent consciència de les habilitats i capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i les tipologies de feina del CET van anar ampliant-se i variant", explica Josep Lluís Sánchez, director de Producció i Qualitat de Prodis, que també destaca que amb el temps, "es va anar veient que fèiem les feines correctament, tan bé com qualsevol altra empresa i vam anar-nos guanyant la confiança de la societat".

En un principi, els treballadors contractats al CET de Prodis eren persones amb discapacitat intel·lectual però "l'any 2000 Prodis va ser pioner al començar a ocupar a persones amb malaltia mental, contractant-les des del CET", comenta Sánchez.

Actualment, al CET de Prodis, que és un centre sense ànim de lucre que té com a finalitat assegurar un lloc de treball remunerat, estable i de qualitat, hi treballen persones amb discapacitat amb especial dificultat, concretament persones amb malaltia mental i/o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. "Es tracta de persones que necessiten més suport i que ho tenen més difícil, per no dir impossible, per tenir una oportunitat laboral en una empresa ordinària però que amb el suport i l'adaptació adient poden desenvolupar una tasca laboral", detalla Sánchez.

El CET s'organitza en quatre àrees: àrea industrial, àrea de manufactures, àrea de brigades i àrea de serveis. "La raó de ser d'aquestes quatre àrees és poder tenir una gran diversitat de feines i poder ocupar cada persona al lloc més adient", assegura Sánchez. I és que des del centre s'ofereix el lloc de treball que millor s'adapta a les habilitats de cada treballador. A més, s'elabora un programa individual laboral per a cada treballador, en què s'estableixen uns objectius a treballar amb cadascú. Es plantegen objectius de l'àmbit laboral, relacional, d'autonomia personal i també de capacitacions laborals.

Explorar les potencialitats
"Volem donar l'oportunitat al màxim nombre de persones de tenir una feina, però no volem ser únicament una feina. Aspirem que aquesta ocupació laboral sigui de qualitat, explori totes les potencialitats de la persona i la faci créixer, Volem que es treballi amb companyonia, en un entorn agradable amb professionals que coneixen i s'adapten a les capacitats de cadascú i amb clients que ens exigeixen qualitat i que estan orgullosos de la bona feina que els fem", explicava la presidenta de Prodis, Maise Balcells a la presentació de la memòria del 2017.

En aquest sentit, cal destacar que el Centre Especial de Treball de Prodis és una doble oportunitat, per a les persones que hi treballen i per a les empreses que hi col·laboren o en són clientes. El CET ofereix als treballadors i treballadores un nou escenari amb una gran projecció social, una oportunitat d'autonomia econòmica i laboral; i a les empreses un ampli ventall d'opcions per complir criteris de Responsabilitat Social Corporativa, mantenint nivells de producció i alts estàndards de qualitat.

El CET de Prodis està format per un experimentat equip humà que gestiona tot el procés dels productes i/o serveis, garantint una "excel·lent qualitat final". La Unitat de Suport a l'Activitat Professional (USAP), juntament amb els coordinadors i monitors, dona el suport necessari per a garantir l'assoliment de les expectatives socials i professionals de tots els treballadors. "L'USAP no només actua quan la persona té un problema laboral sinó que pot actuar davant qualsevol problema que tingui un treballador del CET, ja que qualsevol problema que tingui una persona pot afectar-la en el seu entorn laboral", especifica Sánchez. A més, també s'ofereixen programes de formació i prevenció, individuals i grupals, i es desenvolupen projectes que ajuden als treballadors del CET a socialitzar i a involucrar-se a la societat a través del voluntariat i l'esport.

Actualment, al CET de Prodis hi treballen 102 persones i 29 professionals. A cada àrea hi ha un coordinador i diversos monitors que guien als treballadors en la seva feina.

Reconduir el treballador
Un dels treballadors del centre és en Roberto, un terrassenc de 35 anys que assegura estar molt content amb la seva feina. "Els monitors són molt bona gent i la feina és entretinguda. M'agradaria poder passar molts anys treballant aquí. La relació amb els companys és molt bona", diu aquest veí de La Grípia.

En Roberto va entrar fa tres anys i mig al magatzem del CET, ha anat canviant de feina i ara es dedica a l'estampació de peces per al sector de l'automoció.

"Quan es genera una oportunitat de feina, busquem la persona de la que millor s'adapti al lloc. A la nostra base de dades hi tenim persones que arriben a Prodis a través de Foment, de Salut Mental, d'altres entitats i federacions... i persones que venen directament a la nostra seu a deixar el currículum. Quan s'incorporen els fem un contracte temporal i si veiem que encaixen al lloc de treball i hi estan a gust després els fem un contracte indefinit", explica el director de Producció i Qualitat de Prodis. "De vegades contractem una persona per fer una determinada tasca i no s'hi acaba d'adaptar. També pot ser que amb el pas del temps, un treballador perdi certes habilitats i no pugui continuar fent la feina que feia. El que intentem en aquests casos és reconduir el treballador cap a un altre lloc de treball que es pugui adaptar millor al seu perfil", assegura Sánchez. Però hi ha casos en què això és força complicat.

"Avui dia, el gran gruix de la nostra plantilla està entre els 35 i els 55 anys. Nosaltres intentem donar un lloc de treball estable. Tenim treballadors del CET que treballen a Prodis des que es va posar en marxa el servei. Les persones amb discapacitat intel·lectual tenen un envelliment prematur, la nostra plantilla està envellint i no tenim el mateix nivell de productivitat. Algunes persones entren al CET amb plenes capacitats i habilitats per estar a un centre d'aquestes característiques però quan envelleixen les van perdent i potser arriba un moment en què ja no tenen un perfil per estar a un CET sinó que els convindria més ser usuaris d'un Servei de Teràpia Ocupacional, on no han de tenir un rendiment laboral, però això és molt complicat. Qui decideix el canvi és la Generalitat i el sistema de valoracions és molt poc flexible. Nosaltres no volem deixar de donar servei a cap persona. Per això sempre busquem alternatives. Si no és a l'entorn laboral, generem una plaça a l'entorn ocupacional. Mentre la persona no disposa d'ingressos la mantenim al CET. Aquesta manca de flexibilitat complica molt el procés, però a Prodis no volem fer fora a ningú", lamenta Sánchez.

El salari mínim
Aquest no és l'únic problema que addueixen des del CET de Prodis. La pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) n'és un altre.

El sou base de cada treballador del CET és el Salari Mínim Interprofessional (SMI). "L'administració ens subvenciona el cost salarial de cada treballador per un import corresponent al 50% de l'SMI i estem exempts de pagar les quotes de la Seguretat Social. La resta del sou la paga Prodis, així com qualsevol complement", diu Sánchez. "Els últims anys l'SMI ha pujat un 12% i de cara a l'any que ve es preveu un nou increment. Nosaltres no tenim la capacitat d'augmentar el nostre rendiment, generar un increment d'ingressos i poder-ho repercutir en el sou dels nostres treballadors. Ens trobem amb una falta de finançament per part de l'administració per poder sufragar aquests augments de sou. No estem en contra que pugi l'SMI però necessitem que l'administració ens ajudi", sosté el membre de l'equip directiu de Prodis.