--
Prodis
Un dels assaigs de la Coral de Prodis, dirigida pel voluntari de la fundació Josep Puig.

El dia a dia de Prodis

10.12.2018 | 18:11

L'activitat de Prodis no para ni un moment. L'entitat treballa 24 hores al dia, 365 dies l'any. Segons el servei o programa del qual formen part, les persones ateses per la fundació segueixen un horari o altre.

Al llarg d'un dia, nombroses persones passen per les diverses instal·lacions de Prodis, una entitat que treballa 24 hores al dia, 365 dies l'any. Quan hi ha més activitat però, és de dilluns a divendres en horari diürn, quan s'atén als usuaris del Servei de Teràpia Ocupacional (STO), els del Servei Ocupacional d'Inserció (SOI) i els del Centre Especial de Treball (CET).

De tots els usuaris de Prodis, els que es posen en marxa més d'hora són els treballadors del torn de matí de La Fàbrica, una planta de producció on es fabrica cablejat elèctric i connectors i terminals de mitjana i baixa tensió segons els acords establerts amb una multinacional francesa. Els treballadors del torn de matí s'hi posen a les sis i marxen a dos quarts de dues, mentre que els del torn de tarda entren a la una de la tarda i surten a dos quarts de nou del vespre. En total, a La Fàbrica hi treballen 20 persones que formen part de l'àrea industrial del CET de Prodis, un servei social i laboral d'atenció diürna per a persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental.

Dins d'aquesta àrea també hi ha els treballadors del CET que s'ocupen del servei de bugaderia semi industrial, on es renta, s'eixuga i es planxa roba, amb recollida i lliurament a domicili. Aquests treballadors fan un horari de dos quarts de vuit del matí a les tres de la tarda.

D'altra banda, l'àrea industrial també compta amb algunes persones que treballen per una empresa que aporta solucions innovadores en aïllament tèrmic i termoacústic per a fabricants d'automòbils. Els usuaris de Prodis s'ocupen de la manipulació de peces basades en l'estampació metàl·lica. Els treballadors que fan el torn partit tenen un horari de les vuit del matí a la una de la tarda i de les dues a dos quarts de cinc de la tarda. Els que fan el torn de tarda treballen de la una de la tarda a dos quarts de nou del vespre.

La resta de treballadors de l'àrea industrial treballen en els camps de les arts gràfiques, la injecció de clavilles elèctriques, la gestió integral d'unitats de producció i el brodat. Juntament amb els de l'àrea de manufactures, aquells que realitzen una àmplia gamma de manipulats per a qualsevol mena d'indústria, tenen un horari de les vuit a l'una i de les dues a dos quarts de cinc.

D'altra banda, els treballadors de l'àrea de brigades del CET, que ofereix un servei integral per al manteniment i millora d'espais públics i privats amb activitats de manteniment i pintura viària, servei de neteja, senyalització vertical, etc., tenen un horari de dos quarts de vuit del matí a les tres de la tarda.

Per la seva banda, els treballadors de l'àrea de serveis, que ofereixen serveis de gestió de residus i de consergeria, adapten el seu horari a les necessitats del servei.

El servei de teràpia ocupacional
Els usuaris del Servei de Teràpia Ocupacional (STO) tenen un horari fix de tres quarts de nou del matí a les cinc de la tarda. Els divendres, però, pleguen a les tres. Durant aquestes hores, realitzen diverses activitats que els ajuden a mantenir i desenvolupar les seves capacitats individuals, fomentant la seva màxima autonomia personal i social i la seva inclusió a la societat.

En el cas del STO per a persones amb discapacitat intel·lectual, l'ajustament social i personal és el punt de partida per afavorir l'autonomia, treballant activitats que contribueixin a reconèixer, desenvolupar i promoure els potencials cognitius i creatius de la persona, a promoure la interrelació social i a descobrir noves experiències i vivències. També es treballa l'ocupació terapèutica amb activitats destinades a treballar els hàbits vinculats al món laboral a partir de l'elaboració de diferent material.

Al STO per a persones amb paràlisi cerebral se cerquen les millors propostes perquè les persones puguin gaudir, millorar i consolidar les seves capacitats gaudint de la màxima autonomia possible. La tecnologia de suport, l'aula multisensorial i el treball de fisioteràpia, logopèdia i informàtica també hi tenen un paper molt important.

El servei ocupacional d'inserció
Més enllà del CET i del STO, Prodis també ofereix un Servei Ocupacional d'Inserció (SOI), que ofereix tant activitats destinades a afavorir l'autonomia en el seu dia a dia, potenciant les capacitats personals, com activitats prelaborals per treballar els hàbits laborals bàsics i facilitar, si és possible, la inserció en el món laboral Així, els usuaris d'aquest servei realitzen tant activitats d'ajustament personal com feines relacionades amb el CET, sobretot de l'àrea industrial i de la de manufactures.

Dins del SOI existeix un grup específic anomenat Notaturis que segueix una dinàmica específica i dona resposta a les demandes d'usuaris amb necessitats de suport que potenciïn especialment l'autodirecció. Aquest grup realitza feines puntuals o que varien molt d'una setmana a l'altra. S'ocupen del canvi de roba de les llars-residència de Prodis, fan de voluntaris en la campanya del Gran Recapte, recullen taps solidaris, fan de voluntaris de la gossera portant a passejar gossos i participen en campanyes puntuals d'entitats com Terrassa Centre, entre d'altres. "Els integrants afronten el seu dia a dia davant de reptes laborals motivats com si es tractés d'una gran missió", explica Anna Garcia, directora del departament social de Prodis.

En acabar la jornada, els usuaris se'n poden anar a casa seva o a les llars-residència o pisos amb suport de Prodis si és que també són usuaris del programa d'habitatge de l'entitat. Qui ho vol també té la possibilitat de fer activitats de lleure o esportives. Al Club Esportiu es pot practicar futbol, atletisme, zumba i hoquei herba. Cada tarda a partir de les cinc hi ha activitats. Els caps de setmana també es fan sortides culturals i lúdiques.