--
Prodis
La seu de Prodis és a la plaça del Tint, a Ca n'Aurell.

Fitxa de l'entitat

10.12.2018 | 18:12

Fundació: Els orígens de l'entitat es troben en l'Associació Terrassenca Prodisminuïts (ATPD), que va néixer el 1960. Prodis (Prodisminuïts Fundació Privada Terrassenca), com a tal, es va constituir el 1996 .

Presidenta: Maise Balcells

Gerent: Dani Jorquera

Missió: Fer possible la promoció integral de les persones adultes amb discapacitat, principalment intel·lectual, paràlisi cerebral o malaltia mental, més enllà del fet purament assistencial. Acompanyar-les de manera personalitzada en el seu recorregut vital, centrant-se a donar resposta i millorar totes les dimensions de la seva qualitat de vida.

Línies d'actuació: Prodis disposa d'un centre de treball, un servei ocupacional d'inserció, un servei de teràpia ocupacional i un servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual. També disposa d'habitatges i ofereix activitats de lleure i esport als seus usuaris i suport a les famílies.

Persones ateses: L'any 2017, Prodis va atendre 195 persones en l'àmbit ocupacional, 114 persones en l'àmbit laboral i 97 persones en l'àmbit d'habitatge. L'entitat també va tutelar a 14 persones.

Nombre de professionals i voluntaris: L'any 2017, Prodis comptava amb 153 professionals i 292 voluntaris

Plaça del Tint, 6

Tel. 93 731 10 09

info@prodis.cat

Noticias relacionadas