Els ingressos i les despeses de la fundació

03.11.2018 | 04:00

Prodis administra recursos que provenen de diferents entitats i organismes. L'any 2017, l'entitat va obtenir 7.285.395 euros en ingressos, distribuïts de la següent manera:

Concertació Generalitat de Catalunya: 3.094.466 euros

Facturació del Centre Especial de Treball: 2.386.422 euros

Subvencions del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat: 742.754 euros

Serveis de la fundació: 421.099 euros

Subvencions locals i d'altres estaments oficials: 325.996 euros

Quotes dels socis i donatius: 167.877 euros

Subvencions de capital: 146.781 euros

D'altra banda, la fundació va tenir l'any passat unes despeses que van ascendir a 7.491.740 euros. Les inversions al seu projecte social van ser les que es detallen a continuació:

Centres Ocupacionals: 1.840.711 euros

Centre Especial de Treball: 3.433.740 euros

Llars-residència: 1.959.334 euros

Pisos amb suport: 173.369 euros

Tuteles: 36.215 euros

Club esportiu: 48.371 euros