Fundació Oncolliga

El perfil dels usuaris atesos durant l'últim any

15.10.2018 | 19:16

L'any 2017, la Fundació Oncolliga va atendre 2.506 persones de forma individualitzada, i que van ser beneficiàries de 12.427 visites/serveis dels professionals d'Oncolliga. D'aquestes 2.506 persones, 2.905 van ser ateses per primer cop, mentre que la resta ja havien estat ateses en anys anteriors. Un 56% dels usuaris van ser atesos al Vallès Occidental, un 36%, al Barcelonès, i el 8% restant, al Maresme. Del total de beneficiaris, un 59% van ser dones i un 41%, homes.

Quant a edats, el grup més nombrós va ser el de 61 a 70 anys (225), seguit del de 51 a 60 anys (20%) i el de 71 a 80 anys (20%).

Procedència i diagnòstic
Les principals vies de procedència dels pacients van ser els hospitals i els professionals sanitaris (32%), els PADES - Programes d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport (29%). A més, un 13% van ser espontanis o persones que havien conegut l'entitat a través dels mitjans de comunicació.

Respecte al diagnòstic dels usuaris, un 25% patien càncer de mama; un 14%, càncer de pulmó; un 11%, càncer de còlon o recte. La resta d'usuàries patien altres tipus de càncer.

Aquest any, Oncolliga ha renovat el seu patronat i ha iniciat una nova etapa en què l'entitat pretén assolir la sostenibilitat econòmica i enfortir l'estructura de gestió i la comunicació