Un edifici singular

22.09.2018 | 04:00

Gran part de l'edifici que ocupa encara avui la Fundació Busquets és una construcció historicista de l'arquitecte Lluís Muncunill inaugurada el 1908, formada per dos cossos principals de planta rectangular. Consta de planta semisoterrani, planta baixa i pis. La coberta és a la catalana. La façana principal està orientada al nord i presenta una distribució simètrica i centrada per un portal d'accés d'arc de mig punt amb guardapols. Presenta dues files de finestres amb arcs de mig punt i una arquivolta. La cornisa i la línia de delimitació dels dos pisos s'ornamenten amb línies d'imposta i dentellons. L'edifici sencer és vestit amb maó vist, llis i senzill, sense elements ornamentals superposats. La façana lateral és més senzilla però segueix el mateix patró que la principal, dominant aquí la testera del cos principal, que acaba amb una cornisa circular. Aquest edifici es troba protegit com a bé cultural d'interès local.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook