ECOM

Ecom: pels drets de les persones amb discapacitat física

21.09.2018 | 17:18
ECOM treballa perquè les persones amb discapacitat física puguin viure en igualtat d´oportunitats.

A Espanya, 3,84 milions de persones (el 8,5% de la població total) té una discapacitat, i la discapacitat física n'és la majoritària. A Catalunya, concretament, són gairebé 300.000 les persones amb una discapacitat física.

Per donar suport a aquest col·lectiu, l'any 1971 va néixer ECOM, un moviment associatiu integrat per organitzacions de persones amb discapacitat física que treballa amb dues missions: per una banda, defensar l'exercici dels drets de les persones amb discapacitat física per assolir la plena inclusió social i millorar la seva qualitat de vida, amb l'apoderament de les persones com a eix vertebrador; i per l'altra, enfortir el sector associatiu de la discapacitat física a través de la participació, la representació i el seu apoderament.

El moviment es guia per la nova concepció de la discapacitat que es basa en els drets humans i en el model social (o paradigma de l'autonomia personal), que considera que la discapacitat no és un atribut de la persona sinó que entén que és en l'entorn on se situen les barreres que exclouen i impedeixen la veritable igualtat d'oportunitats per a totes les persones.

Així, ECOM actua en diferents àmbits per eliminar les barreres físiques i psicosocials que limiten la igualtat d'oportunitats i per impulsar canvis en la societat que permetin a les persones amb discapacitat física, si ho volen, viure de forma independent i conviure i participar dins la comunitat amb igualtat de condicions, així com disposar dels suports necessaris per a poder gaudir de la màxima autonomia personal

De fet, ECOM és una marca sota la qual s'engloben dues entitats: la Federació ECOM (que és l'entitat mare, nascuda el 1971, i que és una entitat de segon nivell, és a dir, una federació que aglutina associacions de base de la discapacitat física distribuïdes arreu de l'Estat Espanyol) i la Fundació ECOM (que és on es concentren els serveis que gestionen).

La Federació treballa per la conscienciació social; la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física, a través d'accions d'incidència política; i donant suport, acompanyament i serveis a les seves entitats federades per tal d'enfortir el sector associatiu de la discapacitat i millorar-lo. A Terrassa, ECOM té tres entitats federades: Dismifísics, Avan i Crespinell.

La Fundació, en canvi, presta serveis a les persones per fomentar la seva autonomia personal mitjançant el servei d'assistència personal, el servei d'inclusió laboral i el servei d'auxiliar de vestidor. També promou la creació de nous serveis que millorin l'autonomia de les persones i des d'un vessant transformador presta serveis a organitzacions i empreses per afavorir l'atenció a la diversitat i la igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat.

"El vessant més important és la defensa dels drets i la conscienciació social. Entenem que l'atenció directa a la persona ja la fan les entitats de base, moltes de les quals estan federades a la nostra organització. Pel que fa a l'atenció, nosaltres ens centrem més a promoure canvis en els models d'atenció, en impulsar noves tipologies de serveis... sempre amb la mirada posada en què es respecti el dret a decidir de les persones amb discapacitat i en possibilitar l'exercici dels seus drets", comenten.

A Terrassa
A Terrassa, el que ofereixen és el Servei d'Integració Laboral (SIL), que acompanya a les persones en la cerca de feina i sensibilitza el teixit empresarial per tal que obrin oportunitats d'inserció per al col·lectiu a qui representa ECOM.

Des de l'entitat consideren que l'accés a una feina és fonamental per a l'autonomia de les persones i la seva independència econòmica. "En el cas de les persones amb discapacitat, la inclusió laboral és una via que condueix a la seva integració en la societat. Actualment, la situació laboral de les persones amb discapacitat, malgrat l'existència de diferents marcs legislatius a escala europea i nacional per afavorir-la, dista d'una situació d'igualtat respecte a la resta de població", asseguren. Per això, ECOM va posar en marxar fa més de deu anys els Serveis d'Integració Laboral (SIL), que actuen, d'una banda, amb les persones demandants de feina, per tal d'assessorar-les en el procés de recerca i capacitar-les per incorporar-se al mercat de treball; i, de l'altra, amb el teixit empresarial, sensibilitzant-lo per contribuir a eliminar els prejudicis existents vers les persones amb discapacitat i informant-lo sobre les potencialitats d'aquest col·lectiu per desenvolupar qualsevol tasca dins l'empresa adequada a les seves capacitats.

A més de l'atenció a les persones i els serveis a empreses i organitzacions, ECOM ofereix també serveis a centres educatius. Per afavorir una escola inclusiva de qualitat, en què tots els infants puguin aprendre i participar en igualtat d'oportunitats, ECOM col·labora des de fa molts anys amb els centres educatius oferint-los un seguit de recursos i serveis de suport a l'escola inclusiva adreçats al professorat, a l'alumne amb discapacitat física i a l'alumnat en general.

D'altra banda, també posen el seu coneixement i la seva expertesa en l'àmbit de la discapacitat física al servei de les Administracions Públiques (Generalitat, Diputacions provincials, Ajuntaments, Consells Comarcals) interessades en desenvolupar plans o projectes estratègics, o altres iniciatives destinades a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física en els seus territoris, així com a fomentar la seva autonomia personal i prevenir i minimitzar el seu risc d'exclusió social.

Per dur a terme tota aquesta feina, ECOM disposa d'un equip tècnic format per 174 persones, 17 de les quals treballen a la Federació ECOM i 157 a la Fundació ECOM. Els perfils professionals predominants són de titulacions vinculades a l'àmbit social com Educació Social, Treball Social i Psicologia, entre altres.

Equip humà i pressupost
El major nombre de professionals es concentra a la Fundació ECOM, que és qui gestiona els serveis d'atenció a les persones amb major activitat: el Servei d'Assistència Personal amb 111 professionals i el Servei d'Inclusió Laboral amb 26 professionals.

També cal destacar que ECOM té contractades 14 persones amb discapacitat, el que representa el 8% del total de professionals contractats, superant amb escreix la quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat que obliga la llei a les organitzacions de més de 50 treballadors, que és del 2%.

Tant la Federacio com la Fundació es financen majoritàriament a través de subvencions públiques. També reben ingressos d'entitats privades, per prestació de serveis i de quotes.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Noticias relacionadas