Un cop d'ull a la història del moviment

07.07.2018 | 04:00
Professionals i usuaris d´ECOM en una manifestació.

Les persones amb discapacitat no han pogut gaudir sempre de l'exercici dels seus drets com a ciutadans i ciutadanes. Els anys seixanta, o potser una mica abans, van sorgir les primeres associacions privades que defensaven els interessos d'aquest col·lectiu. Es tractava, en general, d'entitats formades per afectats i pels seus familiars. Les seves activitats estaven fonamentalment orientades cap a la consecució d'assistència sanitària i ajuts econòmics. Tot i que compartien moltes situacions, expectatives i dificultats, actuaven de manera aïllada.

De mica en mica, però, va anar sorgint l'evidència dels beneficis d'un possible treball en conjunt. Era necessari informar la societat sobre els problemes que els afectaven, aconseguir el suport d'entitats públiques i denunciar l'existència de nombroses barreres físiques i socials. En aquest sentit, el 21 de gener de 1971, quatre entitats: Pares de Disminuïts Físics, Associació de Famílies d'Ajuda al Poliomelític (AFAP), Auxilia i Llars de l'Amistat, van constituir la Federació ECOM amb la finalitat de coordinar-se per al millor assoliment dels objectius individuals de cadascuna, tot evitant duplicitats d'acció i potenciant esforços que redundessin en un major benefici de tot tipus per a les persones amb discapacitat. El 28 de juny de 1972 la Junta Provisional de la Federació ECOM va rebre l'aprovació oficial dels Estatuts i va poder començar a actuar de forma plena. La Federació ECOM naixia com una entitat sense ànim de lucre d'àmbit estatal que perseguia l'objectiu d'aglutinar els esforços de les associacions del sector de les persones amb discapacitat física de tot l'Estat Espanyol i per potenciar conjuntament la integració social i la lliure participació d'aquest sector de la població en totes les activitats socials.

Durant més de 40 anys, l'entitat, per una banda, ha prestat servei a les entitats federades, oferint-los informació i assessorament, i actuant com a centre de recursos; i per l'altra, treballant en tots els àmbits socials (educació, sanitat, laboral, lleure, esport...) per avançar en la integració de les persones amb discapacitat física.

L'any 2007 va marcar un moment d'inflexió en la Federació ECOM, que va decidir dur a terme un gir estructural. El mes de gener es va crear la Confederació ECOM Catalunya, i el mes de març la Patronal ECOM. El mateix mes de març, en el marc de l'Assemblea General Ordinària de la Federació ECOM es va acordar la creació de la Fundació ECOM.

Tota aquesta nova estructura responia a la necessitat de trobar la fórmula per optimitzar el treball de la Federació ECOM a escala territorial i avançar en l'organització del sector de les persones amb discapacitat física a Catalunya. No obstant això, avui en dia, la Confederació i la Patronal estan a punt de desaparèixer, ja que el moviment considera que pot seguir duent a terme tota la seva feina des de la Federacio i la Fundació.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook