Atenció integral a joves amb addiccions

21.09.2018 | 17:32
El programa ALBA Jove ofereix diversos grups terapèutics on els joves compten amb el suport d´una psicòloga.

El programa ALBA Jove, que ha guanyat recentment el Premi Joves per Terrassa del Rottary Club, ofereix una atenció integral a joves d'entre 13 i 24 anys amb problemes d'addiccions i/o conductes desadaptatives.

El programa ALBA Jove, que ha guanyat recentment el Premi Joves per Terrassa del Rottary Club, ofereix una atenció integral a joves d'entre 13 i 24 anys amb problemes d'addiccions i/o conductes desadaptatives.

L'Associació ALBA va posar en marxa l'any passat un nou projecte que ofereix a tots aquells adolescents i joves i a les seves famílies un espai amb la màxima privacitat per poder afrontar les problemàtiques associades al consum de substàncies, conductes desapatatives i/o abús en la utilització de videojocs, mòbils... A través de sessions individualitzades i accions grupals adaptades a les necessitats i disponibilitat dels joves de 13 a 24 anys i les seves famílies es treballen les habilitats socials i comunicatives (ajudant als joves a enfrontar-se a conflictes situacionals de manera adequada), l'educació emocional, la prevenció de recaigudes en cas de consum (dotant-los d'eines que puguin servir per anticipar, reconèixer, evitar i afrontar riscos), l'apoderament, els hàbits saludables, l'ús correcte de les xarxes socials i es donen a conèixer noves alternatives d'oci i nous espais de participació a la comunitat.

Els objectius generals del programa són dos: promoure el desenvolupament integral dels joves i adolescents en els àmbits personal, familiar, educatiu i social, buscant afavorir la seva maduresa i evolució personal i grupal; i identificar el problema existencial que indueix a la persona a l'addicció i treballar des d'un marc terapèutic-educatiu per aconseguir que recuperi la seva autonomia, el seu sentit de la responsabilitat i la capacitat per prendre decisions i ser un membre actiu de la societat.

De fet, algunes de les característiques que poden presentar els joves a qui va adreçat el programa són absència d'estructura familiar que els doni suport; absentisme escolar, fracàs escolar i absència d'interessos formatius i/o laborals; desmotivació i apatia; desestructura i desordre en molts dels hàbits saludables bàsics (dormir, menjar, higiene...); dificultat per a l'acceptació de normes i límits; aparició de conductes agressives, verbals i/o físiques; i/o conductes delictives.

L'atenció és en horari de tarda per tal de facilitar l'accés de persones que treballen o estudien. S'ofereixen tres grups diferents de joves, en funció de l'edat, un grup de familiars, espais d'estudi i activitats esportives, a més de sessions individuals.

Els joves i les seves famílies poden accedir al servei per iniciativa pròpia del jove o de la família o derivats de Serveis Socials, centres educatius, agents sanitaris, cossos policials o Justícia Juvenil. Quan arriben a ALBA se'ls fa una primera entrevista on es recullen diverses dades personals, el motiu pel qual han anat al centre, etc. i es comprova que compleixin el perfil d'usuari del programa. A continuació, es decideix conjuntament les activitats a les quals participaran. "És important que la persona vulgui participar a les activitats que nosaltres els proposem. Si no, la teràpia no té cap sentit", assegura Joan-Enric Pujol, monitor del programa. "De vegades, al principi venen una mica obligats però després ja se senten còmodes i fins i tot potser amplien les activitats", explica la psicòloga Ester Martell.

L'any passat el programa va atendre 68 adolescents i joves i 34 famílies. La demanda de tractament va ser en un 91,17% per consum de cannabis, en un 60,29% per alcohol i en un 38% per cocaïna; ja que en alguns casos, l'usuari consumia més d'una substància.

El perfil d'usuari
"Atenem més nois que noies tot i que no hi ha tanta diferència com en adults", destaca Pujol.

"Tot i que la població diana són joves d'entre 13 i 24 anys, també ens trobem amb persones de 27 o 28 anys que tenen un perfil totalment jove per l'actitud, la personalitat... i si no encaixen al Centre de Dia es pot valorar que entrin a ALBA Jove", puntualitza Martell. "La franja d'edat més significativa diria que és la de 16 a18 anys", diu.

"El perfil d'adult és molt més crònic i és més fàcil agrupar-los ja que els patrons són més similars. Amb els joves, en canvi, costa que els de 14 i 15 encaixin amb els de 18 i 19 i encara més amb els de 24", afegeix la terapeuta. "Es considera que la teràpia grupal en tema d'addiccions és molt positiva. S'intenta que tots els usuaris en facin però també se'ls ofereixen sessions individuals", especifica la psicòloga.

En les sessions grupals es fa molta prevenció. Des d'ALBA creuen que és de vital importància, no només oferir al adolescent/jove un espai d'atenció terapèutica sinó que, és necessari oferir un espai on puguin expressar les seves inquietuds, necessitats, problemàtiques. Així doncs, "s'intenta donar-los un espai per a que puguin parlar del que creguin oportú. Els més joves sovint no tenen ganes de parlar de res en concret. Llavors fem alguna dinàmica. Els parlem des de números de telèfon a tenir en compte fins a què fer si un amic té un coma etílic", comenta Martell. "Els més grans acostumen a tenir conflictes més grans i surten més temes", detalla. "L'objectiu és el mateix però de vegades es treballa de forma diferent. Els més grans tenen més capacitat d'anàlisi de les emocions, són més propensos a parlar i explicar-se les coses els uns als altres. Amb els més joves potser hem de buscar activitats per tractar tots aquests temes", sosté Pujol.

"Amb el que també ens trobem és que costa que els joves s'adhereixin a un programa. Acostumen a venir durant un temps però després se'n cansen, no li troben el sentit. El paper que juguen els pares és molt important", assegura Martell. "Molts cops, els joves no venen de forma voluntària sinó perquè tenen una sanció administrativa que compensen venint al programa o perquè els pares els obliguen d'alguna manera o altra", diu.

Com que s'ofereixen diversos serveis i activitats en diferents horaris i dies i el procés que segueix cada persona és diferent, hi ha usuaris que només van un dia a la setmana a ALBA i d'altres que hi van amb més freqüència.

També cal destacar que es realitzen analítiques de control de abstinència només a algunes persones. "Si no han de deixar de consumir i el que intentem primer és reduir, no té sentit fer un control", explica la psicòloga.

Treball en xarxa
Des d'ALBA aposten per un model de treball bio-psico-social on es tingui en compte a l'adolescent/jove, la seva família i el seu entorn més immediat (centre escolar, centre cívic/casal...) per tal d'afavorir els factors de protecció i reduir els factors de risc que l'envolten. "Estem promovent molt el treball en xarxa. Hi ha molts agents que no ens coneixen. Potser relacionen l'Associació ALBA amb el Centre de Dia d'adults però no amb el tema de joves", comenta Martell, que també destaca l'atenció que es fa a les famílies. "Si ho volen, els oferim un espai on poden explicar com se senten, coses que han passat durant la setmana, etc. Molts cops, les famílies arriben aquí molt desbordades", manté la psicòloga.

A més dels grups de famílies, tres cops l'any es desenvolupa una "Escola de pares" d'entre cinc i set sessions on es proporcionen eines educatives als pares i mares per tal d'enfortir-los com a agents educatius. Aquest servei està tant a disposició de les famílies amb fills que assisteixen al centre de tarda, com per aquelles els fills de les quals no són usuaris del programa ALBA Jove.

I és que des de l'entitat es pretén ajudar tant als propis afectats, com a les persones que viuen al seu voltant i que també pateixen les conseqüències de l'addicció.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook