La xarxa d'atenció a les drogodependències

21.09.2018 | 17:29
La xarxa d'atenció a les drogodependències

La Xarxa d´Atenció a les Drogodependències (XAD) és una xarxa pública de recursos especialitzats en l´atenció i el seguiment de problemes relacionats amb el consum, l´abús i/o la dependència de substàncies psicoactives. La xarxa de recursos proporciona atenció sociosanitària i comunitària per a tot tipus de drogodependències a través de diferents serveis distribuïts per tot el territori.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Subdirecció General de Drogodependències de l´Agència de Salut Pública de Catalunya i el Pla director de salut mental i addiccions coordina, planifica i planteja les directrius que ha de seguir la XAD.

Dins aquesta xarxa, trobem diversos CAS (Centres d´atenció i seguiment a les drogodependències). Es tracta de centres ambulatoris i públics, recursos assistencials especialitzats en el tractament de les addiccions. Estan distribuïts per tot el territori. Actualment, a Catalunya hi ha 61 centres ambulatoris.

S´hi poden dirigir les persones de més de 18 anys amb problemes en el consum de substàncies i/o les seves famílies per sol·licitar tractament.
També treballen en matèria de prevenció, atenció i suport a la incorporació sociolaboral. A més, es coordinen amb programes de mesures penals alternatives (penals i administratives) i atenció a persones en "tercer grau" o medi obert procedents del sistema judicial.

L´equip assistencial que constitueix els CAS programa el procés terapèutic de cada usuari i proposa les derivacions a d´altres recursos de la XAD com les unitat de crisi, les unitats hospitalàries de desintoxicació (unitats de curta estada en què s´atenen pacients amb dependència de substàncies psicoactives que requereixen tractament en règim hospitalari quan el tractament ambulatori no sembla viable), les unitats de patologia dual (unitats d´ingrés hospitalari de curta estada per a persones diagnosticades amb trastorn per abús i/o dependència de substàncies i trastorn mental greu que, per les característiques clíniques que tenen, requereixen un tractament integral de les dues patologies en un dispositiu únic), les comunitats terapèutiques ?(serveis d´acolliment residencial que, amb caràcter transitori, procurant un règim d´autogestió, proporcionen l´acolliment, l´atenció i la vida comunitària per facilitar la integració social?), i els centres de dia ?(recursos educatius i terapèutics, d´estada diürna i continuada, destinats a rehabilitar persones afectades pel consum de drogues i altres addiccions que necessiten una intervenció integral sobre la conducta addictiva mitjançant el treball dels vessants psicològic, emocional, social i d´inserció laboral i que presenten un perfil adaptat per realitzar aquest procés de manera ambulatòria).

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook