AVAN

AVAN: Una gran cartera de serveis

21.09.2018 | 17:25
El programa "Gimcana de les Neurones" pretén sensibilitzar als alumnes de Primària.

L'AVAN desenvolupa un munt de projectes a Terrassa dirigits tant a persones afectades per malalties neurològiques com als seus familiars. Mentre que alguns es realitzen al Centre Cívic Municipal Avel·lí Estrenjer, altres es duen a terme a La Llar Fundació.

L'AVAN treballa a Terrassa amb un equip interdisciplinari, on hi ha terapeutes ocupacionals, una neuropsicòloga, una psicòloga, un logopeda, un fisioterapeuta, una treballadora social, una auxiliar administrativa i una metgessa neurorehabilitadora.

"Per venir sempre s'ha de demanar una primera visita, que és completament gratuïta i dura una hora", explica Anna Morera, directora assistencial de l'AVAN. "El que fem és una escolta i de vegades ja és una primera sessió de suport psicològic i acompanyament a les famílies. Moltes venen molt perdudes. Escoltem la problemàtica i les necessitats que tenen i a partir d'aquí, si fa falta, fem una derivació a un professional de referència perquè faci una valoració i un pla terapèutic", comenta Morera.

A partir d'aquí, l'AVAN pot oferir diversos serveis:

Hospital de dia
L'entitat disposa d'un hospital de dia per a persones amb demències. Tenen diversos grups d'estimulació polivalent per a persones amb deteriorament cognitiu, on es treballa per aconseguir un alentiment del procés o un manteniment en les persones que presenten una disfunció cognitiva. "Segons el seu nivell d'afectació, el seu estadiatge, les persones venen a uns grups o a uns altres, uns dies i unes hores determinades", detalla Morera.

Programa específic de parkinson
L'AVAN també ofereix el PEP (Programa Específic de Parkinson), on es fa un abordatge integral i no farmacològic pels afectats d'aquestes malaltia o per malalties amb característiques similars. "Els usuaris venen dos dies a la setmana, una hora i mitja cada dia, i fan neuropsicologia, logopèdia, teràpia ocupacional i fisioteràpia" diu Morera, que destaca que cada quinze dies hi ha una sessió de psicoeducació, on "s'explica una mica que és la malaltia, comparteixen les dificultats que tenen i es parla de com conviuen amb la malaltia".

Programa "Espai"
D'altra banda, "Espai" és un programa específic de rehabilitació i manteniment per a persones que tenen una patologia neurològica i tenen dificultats físiques i motores. Aquest programa es desenvolupa a La Llar Fundació i hi participa un fisioterapeuta, un logopeda i un terapeuta ocupacional. "Tenim diversos grups en funció de la patologia, el nivell d'afectació i les característiques personals de cadascú", subratlla Morera. "També fem intervenció individual en totes les disciplines. És l'equip qui valora si l'usuari es pot integrar a un grup o és millor fer una atenció individual", explica.

Ajuda terapèutica
A Terrassa, l'AVAN també ofereix un Grup d'Ajuda Terapèutica (GAT) per a afectats que "treballen tot el tema emocional amb una psicòloga".

No obstant això, "com que les malalties afecten a tota la família, també tenim els GATs per a familiars de persones amb deteriorament cognitiu. Tenim dos grups; un de lleus i un de moderats. Amb la direcció i suport d'una psicòloga, els acompanyem al llarg de tota la malaltia", subratlla Morera. "A més, un cop l'any fem un curs de formació per a familiars i cuidadors no professionals on els formem i informem de quines són les diverses patologies neurològiques. És un curs gratuït i obert a tota la ciutat", destaca Morera. Després d'aquest curs, els familiars, si ho volen, poden acabar incorporant-se a un GAT. Per a les persones que potser no estan preparades per compartir i estar en un grup d'aquestes característiques, hi ha un servei de suport psicològic a nivell individual.

Casal obert
D'altra banda, cada tarda, hi ha un Casal Obert a l'AVAN per a totes aquelles persones amb qualsevol patologia neurològica que són independents però que els falta la part social. "És un espai de trobada, d'oci, de temps de lleure on venen a gaudir i a compartir amb altres gent", explica la directora assistencial. De fet, es tracta d'un programa d'activitats lúdiques, culturals, creatives i formatives. "Tenim convenis amb diferents entitats de la ciutat i fem activitats molt diverses: anglès, ioga, van a la bolera...", comenta Morera.

Sensibilització
A nivell de sensibilització, l'AVAN organitza xerrades i taules informatives i disposa de dos programes per a infants i joves.

El primer és el de la "Gimcana de les Neurones", que es fa a escoles de Primària i que pretén és ensenyar i sensibilitzar als infants de les diferents patologies neurològiques i de les dificultats dels malalts. "Per demostrar l'ambiplegia, se'ls lliga una mà darrere l'esquena i amb l'altra han de fer un entrepà. En una altra prova, se'ls tapa els ulls i s'han de vestir. Es tracta que experimentin diversos símptomes que poden patir les persones que tenen dany cerebral o un deteriorament", puntualitza Morera.

D'altra banda, dins el programa "Joves Extraordinaris", persones que tenen una afectació neurològica van als centres de Secundària i expliquen la seva vivència en primera persona. Cada any, els alumnes d'aquestes instituts participen en un calendari solidari.

Neurogym
Finalment, l'AVAN també desenvolupa un programa de prevenció anomenat "NeuroGym". Es tracta de sessions d'entrenament combinat per millorar el rendiment cognitiu de persones en actiu. "Quan és té una patologia neurològica com pot ser una demència, ja no es pot tornar enrere. El tractament que es dona consisteix en millorar la qualitat de vida. Per això, molts esforços ara van cap a la prevenció i el NeuroGym és això", subratlla Morera.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook