El perfil d'usuari

12.05.2018 | 04:00

El perfil de persones grans ateses per l'assemblea local de Creu Roja és de:

-Majoria de dones

-Majors de 75 anys

-Amb sentiment de solitud

-Trets depressius

-Cert deteriorament cognitiu

-Pocs recursos econòmics

-Poca xarxa social

Els participants del programa de gent gran des del 2015 fins a l'actualitat presentaven les següents problemàtiques:

-Soledat no volguda: 39,02%

-Viure sol/a: 53,66%

-Problemes de mobilitat: 34,15%

-Problemes de salut: 53,66%

-Deteriorament cognitiu: 21,95%

-Baix estat d'ànim: 63,41%

-Insuficients recursos econòmics: 4,88%

-Barreres arquitectòniques per accedir al domicili: 7,32%

-Condicions de l'habitatge inadequades: 4,88%

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook