Creu Roja de Terrassa

Fer costat a la gent gran i empoderar-la

21.09.2018 | 17:22
Les relacions entre joves i grans són una font d´enriquiment; faciliten l´intercanvi d´experiències vitals i la cohesió social.

El col·lectiu format per les persones majors de 65 anys és cada cop més nombrós. Amb l'objectiu de facilitar un envelliment saludable i actiu, la Creu Roja disposa d'un ampli programa d'intervenció social en gent gran.

Segons dades de l'Idescat, les persones més grans de 65 anys representen el 16,5% de la població terrassenca. La disminució de la natalitat unida a un innegable increment de l'esperança de vida, fan preveure que aquest percentatge augmenti considerablement. Tot i que moltes persones arriben a la vellesa amb bones facultats, n'hi ha d'altres que necessiten ajuda per a mantenir la seva qualitat de vida. Amb la finalitat d'atendre aquest col·lectiu i donar-los les eines necessàries per aconseguir un envelliment saludable i actiu, l'assemblea local de Creu Roja fa anys que ofereix diversos serveis, activitats i tallers a la gent gran de la ciutat. Actualment, el programa de gent gran de la citada entitat, que l'any passat va atendre a 1.122 persones, compta amb cinc línies d'actuació, constituïdes a partir de la detecció de diverses problemàtiques associades a l'envelliment: soledat no volguda, problemes amb les funcions cognitives, problemes d'autonomia personal, problemes relacionats amb la salut, i maltractament i abús.

Dins el primer àmbit, el de la soledat no volguda, Creu Roja ofereix tallers de mandales i de manualitats i tallers intergeneracionals amb alumnes de diversos centres educatius de la ciutat. "L'objectiu és que les persones grans surtin de casa seva, facin noves coneixences i creïn nous vincles", explica Candy Guerrero, tècnica referent del programa. Per a la gent que no vol o no pot sortir casa, hi ha el centre de contacte, que consisteix en trucades de seguiment des de la seu de Creu Roja Terrassa. També s'ofereix un servei d'acompanyament individual continuat o puntual a càrrec de voluntaris que es desplacen al domicili de persones grans que viuen soles i tenen poca xarxa social o familiars que no poden tenir cura d'ells en tot moment. En aquest sentit, també existeixen grups de suport a cuidadors familiars, on se'ls ofereix formació i suport emocional i ajuda mútua.

En el segon àmbit, el d'atenció a persones amb funcions cognitives deteriorades, s'ofereixen tallers de memòria, d'escriptura creativa i de lletres (jocs de paraules, dictats, mots encreuats€), treballant des de la prevenció.

Els diversos tallers, que són gratuïts, es duen a terme all casal Civic de Ca n'Aurell i al de President Macià. "Ho volem fer properament a Torre-sana i Ca n'Angalada. La nostra voluntat és arribar a tota la ciutat perquè sigui un servei de proximitat", assegura Guerrero. "La intenció és que els usuaris creïn xarxa en el seu espai", afegeix Rosa Marfà, que també és tècnica del programa de gent gran de l'assemblea local de Creu Roja.

Problemes d'autonomia
Més enllà, també hi ha un projecte d'ajuda a domicili complementària. En alguns casos s'ofereixen productes de suport com cadires de rodes, caminadors€ "però el més important és donar pautes per millorar la seva autonomia". Dins aquest projecte, els altres serveis que es proporcionen són els de teleassistència domiciliària (TAD), teleassistència mòbil (TAM) i servei de localització de persones (LOPE). El primer brinda a les persones usuàries una atenció personalitzada les 24 hores al dia els 365 dies l'any dins del seu domicili amb l'objectiu de mantenir al màxim la seva autonomia personal. Tan sols pitjant un botó, els usuaris poden contactar telefònicament amb la Creu Roja per si pateixen alguna emergència. El segon és un servei que dona una resposta immediata en qualsevol situació d'emergència, principalment fora del domicili, gràcies a un localitzador GPS. Funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Finalment, el LOPE consisteix en un localitzador GPS per a persones malaltes d'Alzheimer i altres deterioraments cognitius en fase lleu i moderada que permet obtenir la informació sobre la ubicació i els moviments de les persones que porten el dispositiu.

D'altra banda, també hi ha un programa d'envelliment saludable que es compon de tallers de psicomotricitat i xerrades de promoció de la salut. I un programa per lluitar contra el maltractament i l'abús. "Molta gent gran no és conscient que és maltractada o el cuidador mateix no se n'adona que està maltractant", assegura Guerrero. "Fem xerrades de sensibilització i donem eines per detectar qualsevol tipus de maltractament: econòmic, físic o verbal", comenta Rosa Marfà, responsable del programa.

A través de totes aquestes línies d'actuació, el que pretén l'assemblea local de Creu Roja és treballar l'empoderament de la gent gran. "Molta gent ve amb depressió, sentiment de soledat, deteriorament cognitiu€ Aquí treballem la seva autonomia, els donem algunes pautes, els creem nous hàbits saludables€ Potenciem un envelliment saludable i actiu. Evitem sempre l'assistencialisme", específica Guerrero, que afirma que "en algunes persones hem tingut canvis radicals".

Tots aquests projectes i serveis es poden dur a terme gràcies a l'important paper dels voluntaris. "Els tècnics donem un suport puntual però ho fan quasi tot ells. Si no hi fossin, no es podria fer. Són el nostre motor", asseguren Guerrero i Marfà. No obstant, Creu Roja Terrassa aprofita també el mapa de recursos de la ciutat. "Si hem de contactar amb altres entitats i serveis i derivar-hi algun usuari, ho fem. Som una entitat que funciona gràcies al voluntariat i no podem arribar a tot arreu", recorda Guerrero. De fet la derivació és bilateral ja que molts dels usuaris del programa de gent gran de Creu Roja hi arriben a través de Serveis Socials i centres de salut.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Noticias relacionadas