Maise Balcells, presidenta de la Fundació Prodis

Joaquim Gil, vicepresident del patronat d'Oncolliga i president de la junta de recursos de Terrassa
Miquel Font Roca, president de la Fundació Busquets