L'objectiu de l'acord és contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.

L'Ajuntament i MicroBank signen un conveni per finançar empreses

07.04.2021 | 04:00

Facilitar el finançament de projectes empresarials per mitjà de la concessió de microcrèdits és l'objectiu del conveni que ha signat l'Ajuntament de Terrassa amb Microbank. Gràcies a aquest acord s'ajudarà a la creació o ampliació de microempreses, negocis d'autònoms i projectes d'autoocupació, amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.

El regidor d'Economia Social, Pep Forn; el president de MicroBank, Juan Carlos Gallego; i la directora territorial de Barcelona de CaixaBank a Catalunya, Maria Alsina, han signat aquest conveni per tal de facilitar el finançament de diversos projectes empresarials a través de microcrèdits.

Gràcies a la signatura d'aquest acord, s'estableix una línia de finançament d'un milió d'euros per potenciar l'autoocupació i l'activitat emprenedora, així com les empreses i entitats d'economia social. El conveni intenta afavorir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, nous residents i persones amb discapacitat. Es posarà una especial atenció en els col·lectius en situació de vulnerabilitat.

A més, en el context de la crisi sanitària actual, MicroBank posa a disposició d'empreses i particulars una nova línia de finançament amb la finalitat d'atendre necessitats de circulant derivades de la pandèmia de la Covid-19. Aquesta línia d'ajudes compta amb el suport del Fons Europeu d'Inversions.

Qui hi pot optar?
Els beneficiats seran empreses de nova creació, professionals autònoms, empreses d'economia social i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros. Les persones o entitats sol·licitants podran optar als microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat elaborat per l'Ajuntament.

El criteri de concessió de crèdits atén fonamentalment a la confiança en la persona o l'equip que sol·licita el préstec i a la viabilitat del projecte, podent-hi accedir, d'aquesta manera, persones mancades de garanties i avals.

L'Ajuntament es compromet a detectar les necessitats de finançament amb la finalitat de promoure l'autoocupació, el suport a microempreses i a empreses d'economia social i derivar-les a MicroBank perquè analitzi, i si s'escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

Des del servei d'emprenedoria social de l'Ajuntament es derivaran les sol·licituds a MicroBank i es realitzarà el suport en l'elaboració del pla d'empresa, així com l'ampliació d'informació sobre aquesta nova eina de suport.