Un total de 595 morts van produir-se durant la jornada, mentre que les 113 restants van ser "in itinere".

Els accidents laborals mortals augmenten tot i la pandèmia

12.02.2021 | 21:42

Els accidents laborals van causar 708 morts l'any 2020 a Espanya, 13 més que el 2019 (un augment del 1,9%) malgrat l'aturada d'activitat i la reducció de la mobilitat a causa de la pandèmia de coronavirus. Segons les dades de sinistralitat laboral publicades pel Ministeri de Treball, aquest repunt està relacionat amb els accidents mortals registrats durant la jornada de treball (595, un 9,8% més), ja que les defuncions "in itínere" o durant el trajecte al lloc de treball es van reduir un 26,1%, fins a les 113.

Treball detalla els accidents laborals derivats directament de la covid-19, que van suposar el 2020 un total de 9.858 baixes, la immensa majoria (9.066) al sector sanitari i la resta, en assistència en establiments residencials (490), administracions públiques i defensa (228) i altres. També es van consignar 21 accidents laborals mortals associats a la malaltia, 19 al sector sanitari i els dos restants, en administracions públiques i defensa.

En el còmput global d'accidents laborals mortals produïts durant la jornada de treball, la majoria van ser infarts, vessaments o altres causes naturals (228, un 11,2%), seguits d'aixafaments i amputacions (95, un 15,9% més) i cops o caigudes (82, un 3,5% menys).

Els accidents mortals en jornada van ser més freqüents en homes que en dones (565 enfront de 30, respectivament) i van créixer sobretot en el sector agrari (un 57,9%) i la indústria (20,2%), ja que en la construcció van baixar un 12,8%.

Pel que respecta als accidents mortals en el trajecte a la feina, van ser sobretot accidents de trànsit (106, un 18,5% menys) i més freqüents entre homes (91) que entre dones (22).

L'augment de les defuncions contrasta amb el fort descens experimentat pels accidents laborals amb baixa, que el 2020 es van situar en 485.365, un 23,6% menys que el 2019. La caiguda que es va produir tant en els incidents durant la jornada (22% menys) com "in itínere" (33,6%).