La seu de BBVA a Terrassa.

BBVA es ven una cartera de préstecs i actius immobiliaris d'Unnim a un fons d'inversió

20.01.2021 | 19:24

BBVA ha tancat un acord per transferir al fons d'inversió i capital de risc KKR (principalment a través del seu fons KKR Private Credit Opportunities Partners III) una cartera de préstecs i actius immobiliaris provinents de l'antic Unnim coneguda com "Dakar", amb un valor brut aproximat de 700 milions d'euros. La cartera es compon de dos tipus de préstecs (amb garantia hipotecària i sense garantia hipotecària) i actius immobiliaris adjudicats (REOs, per les sigles en anglès de "Real Estate Owned').

En els últims tres anys, BBVA ha tancat diverses operacions de venda de carteres de préstecs, en la seva majoria de crèdit promotor i hipotecari. Al desembre de 2019, BBVA va tancar les seves dues majors vendes de préstecs fallits: la venda d'una cartera amb un valor brut de 2.500
milions d'euros (cartera "Juno") i el traspàs d'una cartera composta per crèdits fallits a petites i mitjanes empreses, amb un valor brut aproximat de 2.100 milions d'euros (cartera "Hera").