El fundador de Telstar, l'empresari Ramon Capella.

Mor Ramon Capella, fundador de Telstar

17.12.2020 | 21:17

L'empresari Ramon Capella i Armengol, fundador de Telstar, va morir ahir, deixant enrere una dilatada trajectòria professional. Nascut a Terrassa el 6 de juliol de 1931, Capella va liderar el procés de consolidació i expansió de Telstar a finals dels anys 90. Enginyer tècnic industrial mecànic per l'Escola Industrial de Terrassa, Ramon Capella va fundar l'empresa Telstar l'any 1963 després de detectar l'oportunitat que existia als primers anys 60 de proveir el mercat nacional de petites bombes de buit, necessàries per al desenvolupament de les primeres neveres domèstiques i refrigeradors comercials.

Als anys 70, Telstar desenvolupa una divisió dedicada a l'aire ultra filtrat, necessari per construir zones estèrils per a la indústria farmacèutica, sales blanques per a la indústria microelectrònica i cabines de flux laminar per als laboratoris. Als anys 80, sota les directrius de Ramon Capella, l'empresa amplia de manera important la seva xarxa comercial i crea una nova divisió específica per a la venda d'equips d'alta tecnologia a Espanya i Portugal. A principis dels anys 90, Telstar es consolida ja com empresa exportadora, creant també un departament exclusivament destinat aquesta activitat.

L'any 1998 s'incorpora a la direcció de l'empresa la segona generació familiar, moment en què s'inicia un intens procés d'internacionalització. Així, des del 2000 Telstar esdevé una empresa global, constituïda per tres divisions de negoci que la consoliden com un grup empresarial multinacional de caràcter familiar.

Lideratge empresarial
Ramon Capella va ser reconegut per la Cambra de Comerç amb el Premi Cambra 2012 al Lideratge Empresarial per la seva dilatada trajectòria professional liderant el procés de consolidació i expansió de Telstar fins a finals dels anys 90.

Telstar, reconeguda avui com un dels deu principals proveïdors internacionals per a la indústria biofarmacèutica, està especialitzada en el desenvolupament de solucions globals d'enginyeria, equips de procés i serveis de consultoria GMP per al mercat de les ciències de la vida, especialment per a la indústria farmacèutica i biotecnològica, hospitals i centres de recerca. En l'àmbit de l'alta tecnologia, desenvolupa aplicacions de buit per a la indústria tradicional, de la ciència i aeroespacial, així com instrumentació per al sector industrial i la investigació científica.