Tendència a la contracció

03.12.2020 | 04:00

La patronal Cecot considera que malgrat l'increment a Catalunya de 3.353 nous afiliats a la Seguretat Social el mes de novembre, la tendència en la contractació continuarà alentint-se els propers mesos. La darrera enquesta realitzada per la Cecot a les empreses associades per determinar l'impacte de la Covid-19, reflectia que el 75% d'aquestes tenen previst mantenir plantilla per al proper any i que la previsió d'un 16% és reduir-la. Aquest indicador ja serveix per preveure un alentiment en les contractacions i una reducció de l'ocupació. L'entitat insisteix a que cal equilibrar la gran concentració d'esforços en polítiques passives, assistencial, amb les actives. Proposa aportar recursos directament a les empreses i als autònoms perquè continuïn pagant als seus treballadors, assegurant-los uns ingressos mínims (70-80%), i al mateix temps conservar millor la capacitat productiva i el teixit empresarial.