La Generalitat atorga 5,3 milions d'euros al programa Reempresa de Cecot

La Generalitat atorga 5,3 milions d'euros al programa Reempresa de Cecot

25.11.2020 | 12:00

El Govern ha aprovat concedir 5.399.637 euros a la Fundació Cecot Innovació per desenvolupar el programa "Suport a la continuïtat empresarial mitjançant el creixement: Reeempresa 2020", que té per objectiu fomentar la transmissió empresarial i evitar el tancament de negocis per falta de relleu. Amb aquesta subvenció directa, vehiculada a través del Departament d'Empresa i Coneixement, la Fundació de la Cecot podrà finançar aquest programa el 2020 i fins al 2023.

Reempresa funciona com a espai físic i virtual per tal de coordinar els serveis efectius de suport en els processos de transmissió d'empreses. Des de la seva posada en marxa, el 2011, segons la Cecot, Reempresa ha evitat el tancament de més de 2.900 negocis a tot Catalunya i la pèrdua de més de 8.000 llocs de treball catalans.

El projecte "Suport a la continuïtat empresarial mitjançant el creixement: Reempresa 2020" es presenta com un model de creixement empresarial per tal d'oferir un nou patró d'emprenedoria en què participin empreses, empresaris i emprenedors, mitjançant la transmissió d'empreses. Es fonamenta en el context socioeconòmic actual que, en relació amb la transmissió d'empreses, obliga a dissenyar nous serveis per donar resposta a les necessitats d'empreses i persones emprenedores. La iniciativa persegueix 4 objectius estratègics: detecció més inicial d'empreses amb dificultats (early warning), susceptibles de ser transmeses; segmentació dels mercats (comerç, indústria i turisme) i definició de metodologies específiques de transmissió d'empreses per a cada mercat; focalització en el creixement de les empreses transferides; i monitoratge i propostes de polítiques públiques.