Seu de Banc Sabadell

Banc Sabadell guanya 203 milions els primers nou mesos de l'any

30.10.2020 | 13:46

El grup Banc Sabadell ha tancat el tercer trimestre del 2020 amb un benefici net atribuït interanual de 203 milions d'euros. En el trimestre, el benefici net experimenta un creixement del 10,9% recolzat en la recuperació del negoci core i en la disminució de les provisions. En termes interanuals, el benefici net és un 74,1% inferior després de l'actualització dels models IFRS9 i per menys ingressos derivats de la menor
activitat per la pandèmia.

Els ingressos del negoci bancari (marge d'interessos + comissions netes) arriben als 3.546 milions, un 6,2% menys en termes interanuals. En el trimestre, mostren un comportament positiu recolzat en el creixement del marge d'interessos i de les comissions.

Banc Sabadell també ha anunciat que posarà en marxa a partir del quart trimestre del 2020 un pla d'eficiència i transformació digital a Espanya, que té com a objectiu ajustar l'estructura de l'organització i els costos a la nova realitat competitiva. El pla d'eficiència inclou diferents iniciatives, com a simplificació dels processos interns, l'autoservei en activitats transaccionals, l'automatització de les activitats dels centres d'operacions, la millora de l'eficiència en els centres d'atenció telefònica, tot això acompanyat de la incorporació de noves capacitats i serveis digitals.