6 mil milions per polítiques actives

27.10.2020 | 04:00

Espanya gasta entre 6.100 i 6.500 milions d'euros a l'any en polítiques actives d'ocupació. El 40% es destina a incentius de contractació i dels fons restants, el 25% va a formació, un 15% a orientació laboral i el 20% restant es destina a altres iniciatives, com la creació d'ocupació pública i suport a l'emprenedoria. L'AIReF proposa identificar els programes serveis i itineraris més eficaços per a fer una assignació eficient dels recursos públics; aposta per incorporar l'avaluació com a pràctica habitual i suggereix incorporar incentius orientats al compliment d'objectius en l'assignació de recursos en la Conferència Sectorial, entre altres mesures.