Un camió circula per l'autopista C-16, en la comarca del Vallès Occidental.

El transport s'oposa a rebaixar requisits per a noves llicències

12.10.2020 | 19:32

El Suprem ha anul·lat l'article del Reglament d'Ordenació del Transport Terrestre (ROTT) que estableix el requisit de comptar amb almenys un vehicle que no superi l'antiguitat de cinc mesos per a obtenir una llicència de transport públic de mercaderies, ja que segons la sentència "suposa una injustificada barrera d'accés a l'activitat en el sector del transport que, a més, introdueix una evident distorsió en el mercat i afecta la competència efectiva". El tribunal ha pres aquesta decisió en estimar un recurs de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

El fet d'anul·lar només aquest articulat ha generat un "greuge per a les empreses que han fet una forta aposta per la sostenibilitat amb l'adquisició de nous vehicles per donar un millor compliment a les normatives mediambientals, assumint uns costos d'adquisició de vehicles molt per sobre de determinats vehicles d'ocasió. D'altra banda, a l'hora de substituir un vehicle que actualment ja es posseeix, no estem parlant d'ampliar flotes, es veuen obligats a substituir-lo per un de menor antiguitat", diu el Gremi. Si en comptes de substituir, es vol ampliar flota, el ROTT exigeix que només es pugui incrementar flota amb l'adquisició de vehicles nous (amb menys de cinc mesos). Antonio Martínez, nomenat recentment president del Gremi de Transports i Logística de Catalunya, amb seu a la patronal egarenca Cecot, considera que "cal suprimir el criteri d'ampliar flotes amb la compra de vehicles nous, que exigeix el Reglament d'Ordenació del Transport Terrestre, ROTT, per tal que les empreses del sector tinguin la llibertat d'adquirir vehicles d'ocasió, tal com s'ha previst per als nous aspirants a la professió".

D'altra banda, el sector es mostra fortament preocupat perquè s'està desregularitzant a cop de sentència, ja fa uns mesos, amb la supressió de l'exigència de mínim tres vehicles per accedir a la professió, i ara, amb l'eliminació del requisit d'antiguitat màxima. Aquests fets generen una "inseguretat jurídica que dificulta molt la pressa de decisions estratègiques, com ara, l'ampliació de flotes o la substitució del parc de vehicles".

Barrera injustificada
En el seu auto per anul·lar l'article, la sala III, del Contenciós-Administratiu del Suprem. conclou "que el requisit qüestionat suposa una injustificada barrera d'accés a l'activitat en el sector del transport que, a més, introdueix una evident distorsió en el mercat i afecta la competència efectiva, en exigir als qui intentin convertir-se en nous operadors els sobrecostos corresponents a l'adquisició d'un vehicle d'una antiguitat no superior a cinc mesos, en clar benefici d'aquells operadors ja instal·lats en el mercat i tot això sense que s'hagi demostrat l'existència d'una raó imperiosa d'interès general que faci necessari introduir en la normativa reguladora la referida mesura limitativa". L'apartat anul·lat assenyala textualment: "qui pretengui obtenir una autorització de transport públic de mercaderies nova haurà d'acreditar que disposa, en els termes previstos en l'article 38, almenys d'un vehicle que, en el moment de sol·licitar l'autorització, no podrà superar l'antiguitat de cinc mesos, comptats des de la seva primera matriculació".