La construcció és un dels sectors que està generant més atur a la ciutat.

La pandèmia fa pujar l'atur als serveis i la construcció

25.09.2020 | 19:31

El pèssim comportament del sector serveis, especialment per la fluixa temporada laboral de l'estiu a conseqüència de la crisi provocada per la Covid-19, a més de la inactivitat de l'àmbit educatiu, on molts contractes temporals no es renoven aquest mes, son part de l'explicació del fort augment de l'atur en aquest període clan de l'estiu. De fet, la pandèmia es va deixar notar en tots els àmbits econòmics, ja que la desocupació es va incrementar també a la construcció i la indústria, els altres dos pilars de l'economia, mentre només decreixia de forma testimonial a l'agricultura. Terrassa va assolir a l'agost el 17 mil parats, amb un increment del 2,4% sobre el juliol (395 aturats més) i del 22% sobre el gener (3.081 persones més sense feina). Respecte l'agost de 2019, l'alça se situa un mica per sota; actualment hi ha 2.792 desocupats més, el que suposa un creixement interanual del 19,6%. Això és lògic, ja que el deteriorament del mercat de treball, que afecta tots els sectors, es va agreujar molt a partir del març amb la declaració de l'estat de l'alarma.

Els serveis van finalitzar l'agost amb 242 aturats més (un increment del 2,2% sobre el juliol), fins a arribar a la xifra d'11.059 persones sense feina. Són 2.341 desocupats més des d'inicis d'any i una alça percentual del 26,8%. Segons aquestes dades, els serveis han generat el 76% del nou atur des de gener a la ciutat (aquests 2.341 parats sobre el total de 3.081). Un altre àmbit que continua empitjorant les seves xifres és la construcció. L'agost havia registrat 2.014 parats. En són 71 més i representa un increment del 3,7% sobre el juliol (l'augment percentual més gran aquest mes). Respecte al gener, signifiquen 309 més i una alça percentual del 18%. Per la seva banda, la indústria va registrar un increment de 44 aturats el mes passat, fins a arribar als 2.127 ( +2,1%). Aquest sector ha perdut 228 llocs de feina des del gener (+12% d'atur). En el grup de persones sense feina anterior la desocupació va créixer en 42 persones (2,5%) fins a arribar a les 1.696, que són 192 més que al gener (12,7%). Al contrari, l'agricultura va retallar les xifres de desocupació a l'agost (4 aturats menys) fins als 104. En qualsevol cas, en té 9 més que al gener.

Per sexes
L'increment de l'atur va afectar més als homes que les dones. Segons les dades de Treball, agost va acabar amb 7.242 homes sense feina, 215 més que el juliol (+3,1%), mentre que entre les dones es van registrar 180 nous desocupades fins a assolir les 9.758 (+1,9%). Del conjunt de desocupats, la part més important acumula més de vint-i-quatre mesos sense feina, és a dir, que són aturats de llarga duració que ja han esgotat el subsidi. Hi ha 4.427 persones en aquesta situació, el que representa el 26% d'aturats a Terrassa. Darrere d'aquest grup es troben aquells que porten entre 3 i 6 mesos sense feina, un tota de 3.173 persones, un grup que ha crescut molt arran de la declaració de l'estat de l'alarma. Una dada destacada és el fort augment que registra el grup de persones que demanen ocupació. En finalitzar el mes passat eren un total de 39.989 persones (19.564 homes i 20.425 dones). Representen 1.206 més que el juliol, un 3,1% més.

Entre els estrangers hi ha 3.623 desocupats, que són 53 més que el juliol i suposa una alça relativa de l'1,4%. Les dones estan més afectades, amb un total de 2.095 aturades enfront dels 1.528 homes.