Oficines centrals del Servicio Público de Empleo Estatal a Madrid.

ERC demana el traspàs de competències del SEPE a Catalunya

20.08.2020 | 10:58

El grup parlamentari republicà ha presentat una proposició no de llei en què demana el traspàs de les competències del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) a la Generalitat de Catalunya, per la seva "gestió deficient" per respondre a les conseqüències en l'ocupació derivades de la Covid-19.

En l'exposició de motius de la iniciativa, presentada al Congrés, recorden que, per combatre l'impacte econòmic de la pandèmia, el Govern espanyol va posar en marxa els ERTO i que, fins al passat 1 de juliol, es van presentar a Catalunya més de 97.000 expedients que afectaven uns 721.409 treballadors, dels quals més de 30.000 encara no han cobrat.

Després d'assegurar que la Generalitat sí que ha pagat les prestacions pels ERTO que van realitzar, afegeixen que s'han posat en contacte amb el Ministeri de Treball fins a onze vegades per oferir suport i que no han obtingut resposta.

Per tot això, ERC demana que es faci efectiu el traspàs de la gestió de les prestacions i subsidis d'atur que actualment gestiona el SEPE a l'administració catalana, perquè aquesta pugui oferir una política integral d'ocupació que contempli totes les seves dimensions.

La transferència hauria d'incloure, "com a mínim", l'organització i administració de serveis, la gestió del reconeixement del dret a rebre prestacions, les infraestructures de béns i immobles, el finançament de l'Estat de les obligacions econòmiques i les disponibilitats pressupostàries que comportaria el traspàs, així com la direcció, coordinació i control dels sistemes de processament de dades i la funció interventora en la matèria.

Reclamen que el pagament de les prestacions endarrerides reconegui d'ofici els interessos de demora, com a reconeixement del perjudici causat a milers de persones treballadores que han estat mesos sense ingressos.

I revertir "immediatament" la decisió de retallar 215 milions d'euros del fons de la Conferència Sectorial d'Ocupació destinat a Catalunya per implementar polítiques actives d'ocupació el 2020.